E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Sleutelbedragen Fiscaal

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1] 

Referentiesalaris in €

Percentage bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019

1

2

Tot 9.400,00

0,00

Van 9.400,01 tot.11.285,00

2,68

Van 11.285,01 tot 12.535,00

6,57

Van 12.535,01 tot 15.045,00

10,77

Van 15.045,01 tot 16.305,00

13,55

Van 16.305,01 tot 18.180,00

16,55

Van 18.180,01 tot 21.315,00

19,17

Van 21.315,01 tot 27.580,00

24,92

Van 27.580,01 tot 33.845,00

29,93

Van 33.845,01 tot 43.880,00

31,30

Van 43.880,01 tot 49.515,00

36,90

Van 49.515,01 tot 56.410,00

38,96

Van 56.410,01 tot 65.810,00

40,93

Van 65.810,01 tot 78.975,00

42,92

Van 78.975,01 tot 99.030,00

44,99

Van 99.030,01 tot 114.075,00

46,47

Van 114.075,01 tot 134.130

47,48

Boven     134.130,00

48,00

   

Vrijstelling voor kinderen ten laste 

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

13.929,00

2

16.680,00

3

21.820,00

4

27.560,00

5

33.300,00

6

39.040,00

7

44.780,00

8

50.520,00

9

56.260,00

10

62.000,00

11

67.740,00

12

73.480,00

 

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

 

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2019

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.460,00

0,00

0,00

van 8.460,01 tot  10.830,00

19,17

23,22

van 10.830,01 tot 13.775,00

21,20

25,23

van 13.775,01 tot 16.520,00

26,25

30,28

van 16.520,01 tot 18.690,00

31,30

35,33

van 18.690,01 tot 20.870,00

34,33

38,36

van 20.870,01 tot 25.230,00

36,34

40,38

van 25.230,01 tot 27.450,00

39,37

43,41

van 27.450,01 tot 36.360,00

42,39

46,44

van 36.360,01 tot 47.480,00

47,44

51,48

boven 47.480,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2019

 

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

13.329,00

1.277,75

1.293,31

2

16.680,00

1.598,99

1.618,45

3

21.820,00

2.091,72

2.117,19

4

27.560,00

2.641,97

2.674,14

5

33.300,00

3.192,22

3.231,09

6

39.040,00

3.742,47

3.788,04

7

47.780,00

4.292,73

4.344,99

8

50.520,00

4.842,98

4.901,94

9

56.260,00

5.393,23

5.458,89

10

62.000,00

5.943,48

6.015,84

11

67.740,00

6.493,73

6.572,79

12 en meer

73.480,00

7.043,98

7.129,74

 

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2019

 

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

22.940,00

2.199,09

2.225,86

2

20

22.940,00

2.199,09

2.225,86

3

35

25.235,00

2.419,09

2.488,54

4

55

29.825,00

2.859,10

2.893,91

5 en meer

75

32.120,00

3.079,11

3.116,59

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

 

Referentiesalaris in €

Percentage bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2018

1

2

Tot 9.215,00

0,00

Van 9.215,01 tot.11.060,00

2,68

Van 11.060,01 tot 12.285,00

6,57

Van 12.285,01 tot 14.745,00

10,77

Van 14.745,01 tot 15.980,00

13,55

Van 15.980,01 tot 17.815,00

16,55

Van 17.815,01 tot 20.885,00

19,17

Van 20.885,01 tot 270.025,00

24,92

Van 27.025,01 tot 33.170,00

29,93

Van 33.170,01 tot 43.000,00

31,30

Van 43.000,01 tot 48.525,00

36,90

Van 48.525,01 tot 55.285,00

38,96

Van 55.285,01 tot64.495,00

40,93

Van 64.495,01 tot 77.400,00

42,92

Van 77.400,01 tot 97.050,00

44,99

Van 97.050,01 tot 111.795,00

46,47

Van 111.795,01 tot 131.450

47,48

Boven    131.450,00

48,00

  

Vrijstelling voor kinderen ten laste

 

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

11.286,00

2

14.829,00

3

20.140,00

4

25.770,00

5

31.390,00

6

37.010,00

7

42.630,00

8

48.250,00

9

53.870,00

10

59.490,00

11

65.110,00

12

70.730,00

 

 


 [1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

 

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2018

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.290,00

0,00

0,00

van 8.290,01 tot  10.615,00

19,17

23,22

van 10.615,01 tot 13.500,00

21,20

25,23

van 13.500,01 tot 16.190,00

26,25

30,28

van 16.190,01 tot 18.320,00

31,30

35,33

van 18.390,01 tot 20.460,00

34,33

38,36

van 20.460,01 tot 24.730,00

36,34

40,38

van 24.730,01 tot 26.910,00

39,37

43,41

van 26.910,01 tot 35.630,00

42,39

46,44

van 35.630,01 tot 46.530,00

47,44

51,48

boven 46.530,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2018

 

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

11.286,00

1.081,90

1.095,08

2

14.829,00

1.421,55

1.438,85

3

20.140,00

1.930,67

1.954,18

4

25.770,00

2.470,38

2.500,45

5

31.390,00

3.009,13

3.045,76

6

37.010,00

3.547,87

3.591,07

7

42.630,00

4.086,62

4.136,37

8

48.250,00

4.625,37

4.681,68

9

53.870,00

5.164,12

5.226,99

10

59.490,00

5.702,86

5.772,29

11

65.110,00

6.241,61

6.317,60

12 en meer

70.730,00

6.780,36

6.862,91

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2018

 

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

22.485,00

2.155,47

2.181,71

2

20

22.485,00

2.155,47

2.181,71

3

35

24.730,00

2.370,68

2.399,54

4

55

29.230,00

2.802,06

2.836,18

5 en meer

75

31.480,00

3.017,75

3.054,49

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

 

Referentiesalaris in €

Percentage bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017

1

2

Tot 9.025,00

0,00

Van 9.025,01 tot 10.835,00

2,68

Van 10.835,01 tot 12.030,00

6,57

Van 12.030,01 tot 14.445,00

10,77

Van 14.445,01 tot15.650,00

13,55

Van 15.650,01 tot17.450,00

16,55

Van 17.450,01 tot 20.455,00

19,17

Van 20.455,01 tot 26.470,00

24,92

Van 26.470,01 tot 32.485,00

29,93

Van 32.485,01 tot 42.120,00

31,30

Van 42.120,01 tot47.530,00

36,90

Van 47.530,01 tot 54.145,00

38,96

Van 54.145,01 tot 63.165,00

40,93

Van 63.165,01 tot 75.805,00

42,92

Van 75.805,01 tot 95.055,00

44,99

Van 95.055,01 tot 109.495,00

46,47

Van 109.495,01 tot 128.745

47,48

Boven 128.745,00

48,00

  

Vrijstelling voor kinderen ten laste

 

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

10.537,00

2

13.268,00

3

18.818,00

4

24.626,00

5

30.306,00

6

35.960,00

7

41.470,00

8

46.980,00

9

52.490,00

10

58.000,00

11

63.510,00

12

69.020,00

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

 

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2017

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.115,00

0,00

0,00

van 8.115,01 tot 10.010,00

19,17

23,22

van 10.010,01 tot 12.245,00

21,20

25,23

van 12.245,01 tot 14.470,00

26,25

30,28

van 14.470,01 tot 16.810,00

31,30

35,33

van 16.810,01 tot 19.170,00

34,33

38,36

van 19.170,01 tot 23.575,00

36,34

40,38

van 23.575,01 tot 25.780,00

39,37

43,41

van 25.780,01 tot 34.585,00

42,39

46,44

van 34.585,01 tot 45.280,00

47,44

51,48

boven 45.280,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2017

 

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

10.537,00

989,40

1.001,44

2

13.268,00

1.245,73

1.260,90

3

18.818,00

1.767,13

1.788,64

4

24.626,00

2.312,88

2.341,03

5

30.306,00

2.846,54

2.881,20

6

35.960,00

3.378,20

3.419,32

7

41.470,00

3.895,85

3.943,29

8

46.980,00

4.413,51

4.467,25

9

52.490,00

4.931,17

4.991,21

10

58.000,00

5.448,83

5.515,17

11

63.510,00

5.966,49

6.039,13

12 en meer

69.020,00

6.484,14

6.563,09

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2017

 

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

22.020,00

2.069,19

2.094,39

2

20

22.020,00

2.069,19

2.094,39

3

35

24.225,00

2.276,26

2.303,97

4

55

28.630,00

2.690,38

2.723,14

5 en meer

75

30.835,00

2.897,45

2.932,72

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

 

Referentiesalaris in €

Percentage bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016

1

2

Tot 8.845,00

0,00

Van 8.845,01 tot 10.620,00

2,68

Van 10.620,01 tot 11.795,00

6,57

Van 11.795,01 tot 14.160,00

10,77

Van 14.160,01 tot 15.340,00

13,55

Van 15.340,01 tot 17.105,00

16,55

Van 17.105,01 tot 20.055,00

19,17

Van 20.055,01 tot 25.950,00

24,92

Van 25.950,01 tot 31.845,00

29,93

Van 31.845,01 tot 41.285,00

31,30

Van 41.285,01 tot 46.590,00

36,90

Van 46.590,01 tot 53.080,00

38,96

Van 53.080,01 tot 61.920,00

40,93

Van 61.920,01 tot 74.310,00

42,92

Van 74.310,01 tot 93.180,00

44,99

Van 93.180,01 tot 107.335,00

46,47

Van 107.335,01 tot 126.205,00

47,48

Boven 126.205,00

48,00

  

Vrijstelling voor kinderen ten laste

 

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

10.321,00

2

12.995,00

3

18.434,00

4

24.127,00

5

29.694,00

6

35.240,00

7

40.640,00

8

46.040,00

9

51.440,00

10

56.840,00

11

62.240,00

12

67.640,00

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A.

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016.

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

 

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen 2015 in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2016

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 7.960,00

0,00

0,00

van 7.960,01 tot 9.820,00

19,17

23,22

van 9.820,01 tot 11.995,00

21,20

25,23

van 11.995,01 tot 14.175,00

26,25

30,28

van 14.175,01 tot 16.480,00

31,30

35,33

van 16.480,01 tot 18.795,00

34,33

38,36

van 18.795,01 tot 23.120,00

36,34

40,38

van 23.120,01 tot 25.275,00

39,37

43,41

van 25.275,01 tot 33.900,00

42,39

46,44

van 33.900,01 tot 44.390,00

47,44

51,48

boven 44.390,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2016

 

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

10.321,00

989,40

1.001,44

2

12.995,00

1.245,73

1.260,90

3

18.434,00

1.767,13

1.788,64

4

24.127,00

2.312,88

2.341,03

5

29.694,00

2.846,54

2.881,20

6

35.240,00

3.378,20

3.419,32

7

40.640,00

3.895,85

3.943,29

8

46.040,00

4.413,51

4.467,25

9

51.440,00

4.931,17

4.991,21

10

56.840,00

5.448,83

5.515,17

11

62.240,00

5.966,49

6.039,13

12 en meer

67.640,00

6.484,14

6.563,09

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2016

 

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

21.585,00

2.069,19

2.094,39

2

20

21.585,00

2.069,19

2.094,39

3

35

23.745,00

2.276,26

2.303,97

4

55

28.065,00

2.690,38

2.723,14

5 en meer

75

30.225,00

2.897,45

2.932,72

 

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016.

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2020 - aanslagjaar 2021)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1] 

Referentiesalaris in €

Percentage bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2020

1

2

Tot 9.540,00

0,00

Van 9.540,01 tot 11.455,00

2,68

Van 11.455,01 tot 12.720,00

6,57

Van 12.720,01 tot 15.270,00

10,77

Van 15.270,01 tot 16.545,00

13,55

Van 16.545,01 tot 18.450,00

16,55

Van 18.450,01 tot 21.630,00

19,17

Van 21.630,01 tot 27.990,00

24,92

Van 27.990,01 tot 34.350,00

29,93

Van 34.350,01 tot 44.530,00

31,30

Van 44.530,01 tot 50.255,00

36,90

Van 50.255,01 tot 57.250,00

38,96

Van 57.250,01 tot 66.790,00

40,93

Van 66.790,01 tot 80.155,00

42,92

Van 80.155,01 tot 100.505,00

44,99

Van 100.505,01 tot 115.775,00

46,47

Van 115.775,01 tot 136.125,00

47,48

Boven     136.125,00

48,00

  

Vrijstelling voor kinderen ten laste 

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

13.529,00

2

16.940,00

3

22.160,00

4

27.980,00

5

33.800,00

6

39.620,00

7

45.440,00

8

51.260,00

9

57.080,00

10

62.900,00

11

68.720,00

12

74.540,00

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2020

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.590,00 EUR

0,00

0,00

van 8.590,01 tot 10.990,00

19,17

23,22

van 10.990,01 tot 13.990,00

21,20

25,23

van 13.990,01 tot 16.770,00

26,25

30,28

van 16.770,01 tot 18.980,00

31,30

35,33

van 18.980,01 tot 21.190,00

34,33

38,36

van 21.190,01 tot 25.620,00

36,34

40,38

van 25.620,01 tot 27.870,00

39,37

43,41

van 27.870,01 tot 36.910,00

42,39

46,44

van 36.910,01 tot 48.190,00

47,44

51,48

boven 48.190,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2020

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging
in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

13.529,00

1296.92

1312.71

2

16.940,00

1623.91

1643.68

3

22.160,00

2124.31

2150.18

4

27.980,00

2682.23

2714.89

5

33.800,00

3240.15

3279.60

6

39.620,00

3798.08

3844.31

7

45.440,00

4356.00

4409.03

8

51.260,00

4913.92

4973.74

9

57.080,00

5471.84

5538.45

10

62.900,00

6029.76

6103.17

11

68.720,00

6587.68

6667.88

12 en meer

74.540,00

7145.60

7232.59

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2020

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

  23.285,00

 

2232.16

2259.34

2

20

23.285,00

2232.16

2259.34

3

35

25.615,00

2455.52

2937.09

4

55

30.270,00

2901.76

 

3163.17

5 en meer

75

32.600,00

3125.12

3279.60

 

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1] 

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2020

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.590,00

0,00

0,00

van 8.590,01 tot 10.990,00

19,17

23,22

van 10.990,01 tot 13.990,00

21,20

25,23

van 13.990,01 tot 16.770,00

26,25

30,28

van 16.770,01 tot 18.980,00

31,30

35,33

van 18.980,01 tot 21.190,00

34,33

38,36

van 21.190,01 tot 25.620,00

36,34

40,38

van 25.620,01 tot 27.870,00

39,37

43,41

van 27.870,01 tot 36.910,00

42,39

46,44

van 36.910,01 tot 48.190,00

47,44

51,48

boven 48.190,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2020 

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging in € [5]

Bruto maandbedrag và³à³r afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

13.529,00

1296,92

1312,71

2

16.940,00

1623,91

1643,68

3

22.160,00

2124,31

2150,18

4

27.980,00

2682,23

2714,89

5

33.800,00

3240,15

3279,60

6

39.620,00

3798,08

3844,31

7

45.440,00

4356,00

4409,03

8

51.260,00

4913,92

4973,74

9

57.080,00

5471,84

5538,45

10

62.900,00

6029,76

6103,17

11

68.720,00

6587,68

6667,88

12 en meer

74.540,00

7145,60

7232,59

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2020 

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € và³à³r afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

  23.285,00

2232,16

2259,34

2

20

23.285,00

2232,16

2259,34

3

35

25.615,00

2455,52

2937,09

4

55

30.270,00

2901,76

3163,17

5 en meer

75

32.600,00

3125,12

3279,60 

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2021 - aanslagjaar 2022)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

Referentiesalaris
in €

Percentage bedrijfsvoorheffing
vanaf 1 januari 2021

1

2

tot 9.615,00

0,00

Van  9.615,01 EUR tot 11.540,00

2,68

Van 11.540,01 EUR tot 12.820,00

6,57

Van 12.820,01 EUR tot 15.390,00

10,77

Van 15.390,01 EUR tot 16.675,00

13,55

Van 16.675,01 EUR tot 18.590,00

16,55

Van 18.590,01 EUR tot 21.795,00

19,17

Van 21.795,01 EUR tot 28.205,00

24,92

Van 28.205,01 EUR tot 34.610,00

29,93

Van 34.610,01 EUR tot 44.875,00

31,30

Van 44.875,01 EUR tot 50.640,00

36,90

Van 50.640,01 EUR tot 57.690,00

38,96

Van 57.690,01 EUR tot 67.300,00

40,93

Van 67.300,01 EUR tot 80.770,00

42,92

Van 80.770,01 EUR tot 101.275,00

44,99

Van 101.275,01 EUR tot 116.660,00

46,47

Van 116.660,01 EUR tot 137.170,00

47,48

Boven 137.170,00

48,00

 

Vrijstelling voor kinderen ten laste

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

13.643,00

2

17.060,00

3

22.320,00

4

28.190,00

5

34.060,00

6

39.930,00

7

45.800,00

8

51.670,00

9

57.540,00

10

63.410,00

11

69.280,00

12

75.150,00

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

 

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

Referentiesalaris
in €

Percentage bedrijfsvoorheffing
vanaf 1 januari 2021

1

2

tot 9.615,00

0,00

Van  9.615,01 EUR tot 11.540,00

2,68

Van 11.540,01 EUR tot 12.820,00

6,57

Van 12.820,01 EUR tot 15.390,00

10,77

Van 15.390,01 EUR tot 16.675,00

13,55

Van 16.675,01 EUR tot 18.590,00

16,55

Van 18.590,01 EUR tot 21.795,00

19,17

Van 21.795,01 EUR tot 28.205,00

24,92

Van 28.205,01 EUR tot 34.610,00

29,93

Van 34.610,01 EUR tot 44.875,00

31,30

Van 44.875,01 EUR tot 50.640,00

36,90

Van 50.640,01 EUR tot 57.690,00

38,96

Van 57.690,01 EUR tot 67.300,00

40,93

Van 67.300,01 EUR tot 80.770,00

42,92

Van 80.770,01 EUR tot 101.275,00

44,99

Van 101.275,01 EUR tot 116.660,00

46,47

Van 116.660,01 EUR tot 137.170,00

47,48

Boven 137.170,00

48,00

 

Vrijstelling voor kinderen ten laste

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

13.643,00

2

17.060,00

3

22.320,00

4

28.190,00

5

34.060,00

6

39.930,00

7

45.800,00

8

51.670,00

9

57.540,00

10

63.410,00

11

69.280,00

12

75.150,00

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

 

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

Referentiesalaris
in €

Percentage bedrijfsvoorheffing
vanaf 1 januari 2021

1

2

tot 9.615,00

0,00

Van  9.615,01 EUR tot 11.540,00

2,68

Van 11.540,01 EUR tot 12.820,00

6,57

Van 12.820,01 EUR tot 15.390,00

10,77

Van 15.390,01 EUR tot 16.675,00

13,55

Van 16.675,01 EUR tot 18.590,00

16,55

Van 18.590,01 EUR tot 21.795,00

19,17

Van 21.795,01 EUR tot 28.205,00

24,92

Van 28.205,01 EUR tot 34.610,00

29,93

Van 34.610,01 EUR tot 44.875,00

31,30

Van 44.875,01 EUR tot 50.640,00

36,90

Van 50.640,01 EUR tot 57.690,00

38,96

Van 57.690,01 EUR tot 67.300,00

40,93

Van 67.300,01 EUR tot 80.770,00

42,92

Van 80.770,01 EUR tot 101.275,00

44,99

Van 101.275,01 EUR tot 116.660,00

46,47

Van 116.660,01 EUR tot 137.170,00

47,48

Boven 137.170,00

48,00

 

Vrijstelling voor kinderen ten laste

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

13.643,00

2

17.060,00

3

22.320,00

4

28.190,00

5

34.060,00

6

39.930,00

7

45.800,00

8

51.670,00

9

57.540,00

10

63.410,00

11

69.280,00

12

75.150,00

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

 

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2021

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.660,00 EUR

0,00

0,00

van 8.660,01 EUR tot 11.075,00 EUR

19,17

23,22

van 11.075,01 EUR tot 14.090,00 EUR

21,20

25,23

van 14.090,01 EUR tot 16.890,00 EUR

26,25

30,28

van 16.890,01 EUR tot 19.110,00 EUR

31,30

35,33

van 19.110,01 EUR tot 21.350,00 EUR

34,33

38,36

van 21.350,01 EUR tot 25.800,00 EUR

36,34

40,38

van 25.800,01 EUR tot 28.080,00 EUR

39,37

43,41

van 28.080,01 EUR tot 37.180,00 EUR

42,39

46,44

van 37.180,01 EUR tot 48.550,00 EUR

47,44

51,48

boven 48.550,00 EUR

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2021

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging
in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

Bedienden

Arbeiders

1

13.643,00

1307.85

1323.78

2

17.060,00

1635.42

1655.33

3

22.320,00

2139.65

2165.70

4

28.190,00

2702.37

2735.27

5

34.060,00

3265.08

3304.83

6

39.930,00

3827.79

3874.39

7

45.800,00

4390.51

4443.96

8

51.670,00

4953.22

5013.52

9

57.540,00

5515.93

5583.09

10

63.410,00

6078.65

6152.65

11

69.280,00

6641.36

6722.21

12 en meer

75.150,00

7204.07

7291.78

 

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2021

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

  23.460,00

2248.94

2276.32

2

20

23.2460,00

2248.94

2276.32

3

35

25.810,00

2474.21

2504.34

4

55

30.500,00

2923.81

2959.40

5 en meer

75

32.850,00

3149.09

3187.42

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

 

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2021

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.660,00 EUR

0,00

0,00

van 8.660,01 EUR tot 11.075,00 EUR

19,17

23,22

van 11.075,01 EUR tot 14.090,00 EUR

21,20

25,23

van 14.090,01 EUR tot 16.890,00 EUR

26,25

30,28

van 16.890,01 EUR tot 19.110,00 EUR

31,30

35,33

van 19.110,01 EUR tot 21.350,00 EUR

34,33

38,36

van 21.350,01 EUR tot 25.800,00 EUR

36,34

40,38

van 25.800,01 EUR tot 28.080,00 EUR

39,37

43,41

van 28.080,01 EUR tot 37.180,00 EUR

42,39

46,44

van 37.180,01 EUR tot 48.550,00 EUR

47,44

51,48

boven 48.550,00 EUR

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2021

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging
in € [5]

Bruto maandbedrag và³à³r afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

Bedienden

Arbeiders

1

13.643,00

1307.85

1323.78

2

17.060,00

1635.42

1655.33

3

22.320,00

2139.65

2165.70

4

28.190,00

2702.37

2735.27

5

34.060,00

3265.08

3304.83

6

39.930,00

3827.79

3874.39

7

45.800,00

4390.51

4443.96

8

51.670,00

4953.22

5013.52

9

57.540,00

5515.93

5583.09

10

63.410,00

6078.65

6152.65

11

69.280,00

6641.36

6722.21

12 en meer

75.150,00

7204.07

7291.78

 

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2021

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € và³à³r afhouding RSZ-bijdragen [9]

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

  23.460,00

2248.94

2276.32

2

20

23.2460,00

2248.94

2276.32

3

35

25.810,00

2474.21

2504.34

4

55

30.500,00

2923.81

2959.40

5 en meer

75

32.850,00

3149.09

3187.42

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

 

Barema bedrijfsvoorheffing > Specifieke barema's > (inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023)

Bedrijfsvoorheffing - Loonachterstallen en opzegvergoedingen

Schalen van bedrijfsvoorheffing[1]

 

Referentiesalaris
in €

Percentage bedrijfsvoorheffing
vanaf 1 januari 2022

1

2

tot 9.830,00

0,00

Van  9.830,01 EUR tot 11.800,00

2,68

Van 11.800,01 EUR tot 13.110,00

6,57

Van 13.110,01 EUR tot 15.735,00

10,77

Van 15.735,01 EUR tot 17.050,00

13,55

Van 17.050,01 EUR tot 19.010,00

16,55

Van 19.010,01 EUR tot 22.290,00

19,17

Van 22.290,01 EUR tot 28.840,00

24,92

Van 28.840,01 EUR tot 35.395,00

29,93

Van 35.395,01 EUR tot 45.890,00

31,30

Van 45.890,01 EUR tot 51.785,00

36,90

Van 51.785,01 EUR tot 58.995,00

38,96

Van 58.995,01 EUR tot 68.820,00

40,93

Van 68.820,01 EUR tot 82.590,00

42,92

Van 82.590,01 EUR tot 103.565,00

44,99

Van 103.565,01 EUR tot 119.295,00

46,47

Van 119.295,01 EUR tot 140.270,00

47,48

Boven 140.270,00

48,00

 

Vrijstelling voor kinderen ten laste

 

Aantal kinderen ten laste[2]

Begrensd bedrag in €[3]

1

14.272,00

2

17.680,00

3

23.060,00

4

29.060,00

5

35.060,00

6

41.060,00

7

47.060,00

8

53.060,00

9

59.060,00

10

65.060,00

11

71.060,00

12

77.060,00

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.10.A .

[2] Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee.

[3] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.

 

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2022

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.845,00 EUR

0,00

0,00

van 8.845,01 EUR tot 11.330,00 EUR

19,17

23,22

van 11.330,01 EUR tot 14.400,00 EUR

21,20

25,23

van 14.400,01 EUR tot 17.270,00 EUR

26,25

30,28

van 17.270,01 EUR tot 19.550,00 EUR

31,30

35,33

van 19.550,01 EUR tot 21.830,00 EUR

34,33

38,36

van 21.830,01 EUR tot 26.390,00 EUR

36,34

40,38

van 26.390,01 EUR tot 28.710,00 EUR

39,37

43,41

van 28.710,01 EUR tot 38.020,00 EUR

42,39

46,44

van 38.020,01 EUR tot 49.650,00 EUR

47,44

51,48

boven 49.650,00 EUR

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2022

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging
in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

Bedienden

Arbeiders

1

14.272,00

1368.15

1384.81

2

17.680,00

1694.85

1715.48

3

23.060,00

2210.59

2237.50

4

29.060,00

2785.77

2819.68

5

35.060,00

3360.94

3401.86

6

41.060,00

3936.12

3984.04

7

47.060,00

4511.29

4566.22

8

53.060,00

5086.47

5148.39

9

59.060,00

5661.64

5730.57

10

65.060,00

6236.82

6312.75

11

71.060,00

6811.99

6894.93

12 en meer

77.060,00

7387.17

7477.10

 

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2022

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

  23.990,00

2299.74

2327.74

2

20

23.990,00

2299.74

2327.74

3

35

26.390,00

2529.81

2560.61

4

55

31.190,00

2989.95

3026.35

5 en meer

75

33.590,00

3220.02

3259.23

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022.