To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonbonus: welk bedrag kan u in 2021 toekennen?

11/12/2020

Tot een bepaald bedrag wordt de toekenning van een loonbonus sociaal en fiscaal gunstig behandeld. Het gaat om de loonbonus uit cao nr. 90. In 2021 zal het sociaal plafond van de loonbonus 3.447 euro per werknemer bedragen.

Het fiscale maximumbedrag, dat gelijk is aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, wordt dan 2.998 euro per werknemer (nog door de fiscus te bevestigen).

De naleving van deze plafonds wordt bekeken in het jaar van de betaling van de loonbonus, ongeacht het jaar waarin het plan werd opgesteld.

 

Goed om weten

De werkgever is een bijzondere RSZ-bijdrage verschuldigd van 33% op het bedrag van de loonbonus. Dit bedrag en deze bijdrage van 33% zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

De loonbonus moet toegekend worden aan alle werknemers of een objectief omschreven groep van werknemers en moet gekoppeld zijn aan de realisatie van één of meerdere collectieve doelstellingen.

U kan de loonbonus ook toekennen naast de loonnorm uit het interprofessioneel akkoord 2021-2022.

 

Meer info?

U wenst meer info over de loonbonus? Raadpleeg, nadat u inlogt op Lex4You, onze fiche "Loonbonus – Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen" in de rubriek Sociaal > Dossiers > Loon.

Wenst u een loonbonusplan in te voeren in 2021? Of bent u tevreden met de doelstellingen die uw onderneming bereikt heeft in 2020 dankzij dit motiverend verloningssysteem en wenst u uw huidig plan te hernieuwen voor het jaar 2021? Aarzel niet beroep te doen op uw legal advisor!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-12-2020