To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geboorteverlof wordt uitgebreid naar 15 dagen in 2021 en 20 dagen in 2023

23/11/2020

Op vrijdag 20 november heeft de regering een voorontwerp van programmawet in tweede lezing goedgekeurd.

In de programmawet is ook een sociaal luik opgenomen. Daarin wordt onder andere het aantal dagen geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof) verlengd.

Vanaf 1 januari 2021 zullen zowel werknemers, als zelfstandigen recht hebben op 15 dagen geboorteverlof en vanaf 1 januari 2023 op 20 dagen. Tot nu kan een werknemer/zelfstandige maximaal 10 dagen geboorteverlof opnemen.

De programmawet moet nog worden goedgekeurd in het parlement. Zodra wij meer informatie hebben over de concrete uitwerking, leest u er meer over op Lex4You.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-11-2020