To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Alternerende opleiding> Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut

Overgangsperiode voor de lopende contracten

De nieuwe leerlingendefinitie en de harmonisering van het socialezekerheidsstatuut van de leerling traden in werking op 1 juli 2015.

Voor de lopende overeenkomsten gesloten tot en met 30 juni 2015 werd echter een overgangsperiode uitgewerkt. Voor die overeenkomsten blijven de regels gelden die er vóór 1 juli 2015 op van toepassing waren en dit tot ze aflopen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019