To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brexit: het einde van de overgangsperiode nadert

04/12/2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten.

Door de overgangsperiode die werd afgesproken veranderde er niet veel voor de Britse onderdanen in België en omgekeerd op het vlak van verblijf en tewerkstelling.
Door het einde overgangsperiode komt daar nu verandering in.

 

De overgangsperiode stopt op 31 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe spelregels van toepassing.

De Britse onderdanen worden derdelanders ten opzichte van de Europese Unie. Er is dus geen vrij verkeer van personen meer en dit heeft gevolgen op het vlak van het verblijf en de tewerkstelling in België. Men maakt hierbij een onderscheid tussen :

  • De Britse onderdanen die al voor 1 januari 2021 in België verbleven
  • De Britse onderdanen die vanaf 1 januari 2021 naar België komen.
Een M-kaart voor de Britse onderdanen die al in België verbleven

De Britse onderdanen en hun familieleden die al in België verbleven, beschikken over een E(+) of een F(+)- kaart en moeten nu een M-kaart hebben.

Deze M-kaart kan aangevraagd worden bij de gemeente en dit tot 31 januari 2021.
De M-kaart geeft toegang tot de Belgische arbeidsmarkt zonder verdere formaliteiten, maar is niet geldig in de andere EU-landen.

Een arbeidskaart of gecombineerde vergunning vanaf 2021

De Britse onderdanen die vanaf 1 januari 2021 in België willen komen wonen en werken hebben een gecombineerde vergunning of arbeidskaart nodig.
Deze arbeidskaarten en single permits kunnen al sinds 1 november worden aangevraagd.

 

En het nieuwe handelsakkoord dan ?

Momenteel is er nog steeds geen akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese unie. Meer dan waarschijnlijk komt er ook geen verlenging meer van de overgangsperiode.

Bovendien gaat dit akkoord vooral over handelsafspraken, het is dus afwachten of er in dit akkoord ook nog een passage over tewerkstelling zal worden opgenomen.
Wij volgen dit voor u op en houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Wat doet securex voor u ?

Heeft u nog vragen over de tewerkstelling van Britse onderdanen? Of wilt u hulp bij de aanvraag van een verblijfsvergunning of een single permit?

Dan kan u steeds het team internationale tewerkstelling van Securex contacteren. U kan dat doen via international.mobility@securex.eu.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-12-2020