To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Frankrijk verscherpt de controle op sociale dumping

07/07/2016

Belgische transportbedrijven bereiden zich maar beter voor op een verscherpte controle door de Franse overheid en de politiediensten van hun chauffeurs of varend personeel die laden of lossen op een adres op het Franse grondgebied.

Context

Frankrijk gaat de strijd aan tegen illegale praktijken en oneerlijke concurrentie in overeenstemming met de Europese richtlijn hieromtrent. Bedoeling is dat het rijdend en varend personeel dat tewerkgesteld wordt door bedrijven die niet in Frankrijk gevestigd zijn, minstens het minimumloon verdient dat in Frankrijk van toepassing is. Op zich is dit geen probleem voor de Belgische chauffeurs en het Belgisch varend personeel, want de minimumlonen liggen hier hoger dan in Frankrijk.

Maar er is meer! Om deze doelstelling te kunnen controleren, zullen de chauffeurs en het varend personeel steeds in het bezit moeten zijn van een aantal documenten en zal de werkgever een vertegenwoordiger op het Franse grondgebied moeten aanstellen die het aanspreekpunt zal zijn voor de Franse overheid en de controlediensten.

Wie niet in orde is, riskeert behoorlijke financiële sancties. U bent bij deze gewaarschuwd.

De verplichte formaliteiten

Elke chauffeur of elk varend personeelslid moet voortaan een kopie van zijn arbeidsovereenkomst in het voertuig of de boot hebben. Bovendien moeten zij in het bezit zijn van een “attestering van detachering”. Dit is een document dat opgesteld moet worden door de werkgever of bij ontstentenis, door de ontvanger. Het attest moet in tweevoud worden opgemaakt, één exemplaar voor de vertegenwoordiger van de werkgever in Frankrijk en één voor de werknemer en moet een aantal verplichtte vermeldingen bevatten. Een model van dit document kan u dowloaden van volgende website van de Franse overheid: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html. Deze verklaring is 6 maanden geldig en kan meerdere detacheringen dekken.  

Aanstellen van een vertegenwoordiger op het Franse grondgebied

De werkgever moet een vertegenwoordiger op het Franse grondgebied aanstellen. Deze is het aanspreekpunt voor de Franse overheid en moet volgende gegevens en documenten bijhouden en kunnen voorleggen indien de Franse controledienst hierom verzoekt:

  • Attestering van detachering
  • Loonbrieven met gedetailleerde omschrijving van de samenstelling van het loon
  • Bewijs van betaling van het loon
  • Kopie van het aanstellingsdocument van de vertegenwoordiger
  • Exemplaar van de toepasselijke cao’s. 

De aansprakelijkheid van de opdrachtgevers en de bestemmelingen

Deze wetgeving, die op zich niets meer is dan een precisering van een Europese richtlijn, wil de opdrachtgevers en bestemmelingen responsabiliseren door hen onder meer de verplichting op te leggen na te gaan of de “attestering van detachering” wel degelijk is opgesteld. Ook zijn zij er toe gehouden om het eventuele verschil te betalen tussen het betaalde loon en het toepasselijke minimumloon. Zij moeten eventueel ook het verblijf van de werknemer ten laste nemen mochten de controlediensten vaststellen dat de verblijfsomstandigheden beneden elke menselijke waardigheid zijn.

De sancties

De werkgever die niet in orde is met de reglementering riskeert administratieve en strafrechtelijke sancties:

  • Bestraffing van de 4de categorie (met een maximum van 750 euro) indien de “attestering van detachering" in het voertuig ontbreekt of niet de verplichtte vermeldingen bevat;
  • Bestraffing van de 3de categorie (met een maximum van 450 euro) indien de arbeidsovereenkomst in het voertuig ontbreekt;
  • Een administratieve boete (met een maximale boete van 2.000 euro per werknemer) indien de werkgever de “attestering van detachering” niet heeft opgesteld of geen vertegenwoordiger heeft aangesteld;
  • Een bijkomende administratieve boete van 2.000 euro tot 4.000 euro voor de werkgever in geval van herhaling.                                                            

Hoewel tegen deze nieuwe wetgeving een inbreukprocedure gestart is, omdat ze het vrij verkeer van goederen teveel zou beperken, is ze op 1 juli 2016 in werking getreden. De werkgevers dienen hier dus rekening mee te houden.


 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-07-2016