To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verlenging soepele regeling tijdelijke werkloosheid tot 30 juni en 26 andere maatregelen

15/02/2021

In november 2020 kondigde de federale regering 38 steunmaatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. De meeste van de maatregelen zijn van toepassing tot 31 maart 2021.

Aangezien de maand maart langzaam nadert, heeft de regering vorige week vrijdag beslist om 27 maatregelen te verlengen tot 30 juni 2021. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor:

 

 

De regering heeft ook enkele nieuwe maatregelen genomen. Zo kan u als werkgever de telewerkvergoeding in de maanden april, mei en juni verhogen tot 144 euro per maand. Als u dat bedrag niet overschrijdt, is de vergoeding vrij van RSZ bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Zodra de maatregelen officieel verlengd worden en er meer informatie beschikbaar is, leest u dat op Lex4You.

 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor de werkgevers?

Voor de werkgevers voorziet de regering onder andere de volgende maatregelen tot 30 juni 2021:

 • De versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid in alle sectoren blijft van toepassing. Als de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers gelinkt is aan het coronavirus, moet u enkel de code voor tijdelijke werkloosheid voor overmacht ingeven.

Voor klanten van Securex is dat de code “WOT” of “WERKLOOS OVERMACHT CRISISSITUATIES”.

 • Tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector en het schooltransport kan in halve dagen opgenomen worden. Omdat de situatie van de werknemers in deze sectoren zeer specifiek is, zullen de werknemers ook halve dagen tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden.
 • De verlenging van het quotum van 220 vrijwillige overuren in de zorgsector, de cruciale sectoren en essentiële diensten. Werknemers zullen in het tweede kwartaal van 2021 het resterend saldo van de 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen gebruiken.
 • De detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs blijft eenvoudiger.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de prestaties van studenten in de zorg of het onderwijs voor het plafond van de 475 uur met verminderde RSZ bijdragen.
 • De patronale RSZ-bijdragen in de evenementensector wordt verlaagd.
 • Commerciële ziekenhuizen en rusthuizen kunnen beroep doen op vrijwilligers.

 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor werknemers?

Voor de werknemers voorziet de regering onder andere de volgende maatregelen tot 30 juni 2021:

 • Tijdelijk werkloze werknemers kunnen met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkering aan de slag in de land- en tuinbouw, de zorgsector en het onderwijs.
 • Werknemers met een laag loon die sinds de start van de coronacrisis minstens 52 uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gekregen hebben kunnen een bijkomende premie krijgen. Het gaat om werknemers in sectoren die op 1 maart nog steeds verplicht gesloten zijn.

De premie wordt toegekend op basis van de dagen tijdelijke werkloosheid in het eerste kwartaal van 2021 en bedraagt maximaal 780 euro bruto.

 • De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen blijft verlaagd. Er wordt dus nog steeds een percentage van 15% ingehouden.
 • Werknemers kunnen hun tijdskrediet of ouderschapsverlof tijdelijk onderbreken om in bepaalde sectoren te gaan werken. Erna kan dan het resterende gedeelte van het verlof of krediet opgenomen worden.

Werknemers in de zorg, het onderwijs, en de centra voor contactopsporing kunnen tijdens de onderbreking van het verlof of krediet terug voltijds aan de slag bij hun werkgever. Werknemers in andere sectoren kunnen in één van die sectoren aan de slag en behouden 75% van hun uitkeringen.

 • Werknemers kunnen in bepaalde sectoren met korte opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur werken. Het moet dan gaan om overeenkomsten van minstens 7 dagen in de zorg- en de onderwijssector.
 • De vergoeding voor telewerk wordt tijdelijk verhoogd. Van april tot en met juni wordt de telewerkvergoeding die vrij is van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing tijdelijk verhoogd naar 144 euro per maand. U beslist als werkgever wel of u die vergoeding al dan niet toekent.
 • De uitkering voor arbeidsongeschiktheid betaald door de mutualiteit wordt aangevuld zodat die op het niveau van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen komt.

 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor zelfstandigen?

Voor de zelfstandigen voorziet de regering, onder andere, de volgende maatregelen tot 30 juni 2021:

 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht word verlengd.
 • Er komt extra uitstel voor de betaling van de vennootschapsbijdrage.
 • De uitkering voor arbeidsongeschiktheid betaald door de mutualiteit wordt aangevuld zodat die op het niveau van het overbruggingsrecht komt.
 • Het klassieke overbruggingsrecht wordt tijdelijk uitgebreid. Op die manier hebben ook startende zelfstandigen beter toegang en blijft de pensioenopbouw verzekerd.

 

Meer weten?

Een volledig overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de eerste minister. Zodra wij meer informatie hebben over de maatregelen, leest u het op Lex4You.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-02-2021