To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werken op zondag in erkende toeristische centra

30/03/2018

Zondagen worden steeds meer genoemd als een mogelijke openingsdag voor handelszaken. We moeten een onderscheid maken tussen handelaars die personeel tewerkstellen en handelaars die geen personeel in dienst hebben.

Als werkgever geldt voor u in principe een verbod om personeel te werk te stellen op zondag. Als zelfstandige mag u echter uw winkel op zondag openen. U moet dan een andere wekelijkse rustdag in acht nemen.

Gelukkig bevat de reglementering enkele afwijkingen op dit principe. Eén ervan is de mogelijkheid om op zondag te werken in erkende toeristische centra.

Volgens de economische reglementering

Als handelaar gevestigd in een geografisch gebied dat als toeristisch centrum is erkend, mag u zeven dagen op zeven open zijn, met inbegrip van de zondag, en afwijken van de verplichte sluitingsuren[1].

De minister van Middenstand beslist over de erkenning als toeristisch centrum. U dient dus na te gaan of de gemeente waar uw vestigingseenheid gelegen is, aan dat begrip voldoet (zie onderstaande lijst).[2]

Stelt u personeel te werk?

Als u personeel te werk stelt, moet u ook de reglementering over de arbeids- en rusttijden naleven[3]. In principe verbiedt die regelgeving om werknemers op zondag te werk te stellen.

Op die regel bestaan meerdere uitzonderingen, waaronder de mogelijkheid voor kleinhandelszaken en kapperssalons die in toeristische centra zijn gevestigd om personeel te werk te stellen op zondag[4]. Over de erkenning wordt beslist door de minister van Werkgelegenheid.

Die werknemers kunnen op zondag worden tewerkgesteld:

  • vanaf 1 mei tot 30 september;
  • gedurende de Kerst- en Paasvakantie;
  • buiten die periodes, gedurende ten hoogste 13 zondagen per kalenderjaar.

Opgelet: deze afwijking gaat over de vaststelling van het aantal zondagen waarop de werkgever één of meerdere werknemers mag tewerkstellen en niet over het aantal zondagen waarop een individuele werknemer mag worden tewerkgesteld. Met andere woorden, het is niet toegestaan om via een beurtrol elke zondag personeel te werk te stellen.

Meer informatie?

De lijsten van de plaatsen die als toeristische centra zijn erkend zijn beschikbaar op:

Voor andere vragen over werken op zondag kunt u Lex4You of uw Legal Advisor raadplegen.

 


[1] Artikel 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
Opgelet: een gemeentelijk reglement kan ook sluitingsuren opleggen.

[2] Naast een ministerieel besluit, kan ook een gemeentelijk reglement afwijkingen op die regel toestaan.

[3] Artikelen 11 en volgende van de arbeidswet van 16 maart 1971.

[4] Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, Belgisch Staatsblad van 3 juli 2007.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-03-2018