To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfswagens 2022: voordeel van alle aard stijgt fors

14/12/2021

De referentie- CO2-uitstoot voor 2022 is bekend. Deze uitstoot wordt gebruikt om het voordeel van alle aard te bepalen voor bedrijfswagens die ook privé mogen gebruikt worden.

Net zoals de vorige jaren zijn de waarden dalend, waardoor het voordeel van alle aard ook dit jaar (sterk) stijgt. De dalende waarden zijn het gevolg van de keuze van de overheid om te werken met de gemiddelde NEDC CO2-waarden die sterk zijn gedaald.

 

Hoeveel bedraagt de nieuwe referentie-CO2-uitstoot?

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2022 bedraagt:

  • Voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 91 g/km (i.p.v. 102 g/km in 2021);
  • Voor de dieselwagens: 75 g/km (i.p.v. 84 g/km in 2021).

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 toegekende voordelen van alle aard.

Ter info: het minimumbedrag van het voordeel alle aard (VAA) is momenteel nog niet bekend.

 

Het voordeel van alle aard zal dus (sterk) stijgen in 2022

Het VAA voor bedrijfswagens wordt berekend door de volgende elementen met elkaar te vermenigvuldigen:

  • De cataloguswaarde van het voertuig (vermenigvuldigd met 6/7)
  • Het CO2-percentage van het voertuig

Het CO2-percentage bekomt u door twee elementen op te tellen:

  • Een CO2-basispercentage van 5,5%
  • Het CO2-uitstootgehalte van het voertuig verminderd met de referentie-CO2-uitstoot (uitkomst vervolgens vermenigvuldigen met 0,1)

In 2022 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 75 g/km voor dieselwagens en 91 g/km voor benzinewagens. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2021, met als gevolg een sterke stijging van het voordeel van alle aard in 2022.

De berekeningsformule voor 2022 samengevat

Type wagen

Berekeningsformule

Diesel

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen - 75 ) × 0,1 ] / 100

Benzine

Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen - 91 ) × 0,1 ] / 100

 

Uit bovenstaande formule blijkt duidelijk dat wanneer de referentie- CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van de wagen stijgt. 

Ter info: voor elektrische wagens verandert er niets. Bij de berekening van het voordeel van alle aard wordt namelijk geen rekening gehouden met de CO2-referentiewaarden omdat een elektrische wagen geen CO2 uitstoot. Hier wordt rekening gehouden worden met een minimumpercentage van 4%.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Peter heeft een bedrijfswagen ter waarde van 28.600 euro met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

In 2021 bedraagt het voordeel van alle aard 140,96 euro per maand:

=28.600 euro x 6/7 x [5,5 + ((98 g/km – 84 g/km) x 0,1)%$]

In 2022 zal het voordeel van alle aard 159,34 euro per maand bedragen*:

=28.600 euro x 6/7 x [5,5 + ((98 g/km – 75 g/km) x 0,1)%]

Dat is een verhoging van 13% vergeleken met dezelfde nieuwe benzinewagen in 2021.

* In dit voorbeeld werd geen rekening gehouden met de leeftijdscoëfficiënt van de wagen.

 

Wil u meer weten over bedrijfswagens?

Neem dan zeker contact op met uw Legal Advisor via myHR@securex.be

 

Bronverwijzing:

  • Koninklijk besluit van 7 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, Belgisch Staatsblad van 13 december 2021

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-12-2021