To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De innovatiepremie: een beloning voor uw creatieve werknemers

30/08/2021

Onlangs werd de innovatiepremie verlengd voor de periode 2021-2022. Dat is goed nieuws, want met een innovatiepremie kunt u als werkgever twee keer scoren.

Vooreerst is het een hulpmiddel om creatieve oplossingen te laten opborrelen in uw onderneming. Ten tweede is het een ideaal retentiemiddel: u versterkt de band met uw innovatieve (en dus waardevolle) medewerkers, door hen een motiverend extraatje toe te kennen.

Ontdek hieronder wie recht heeft op de innovatiepremie en onder welke voorwaarden.
 

Een premie voor innovatie

Als werkgever kunt u een innovatiepremie toekennen aan werknemers die een innovatief voorstel doen. Dat voorstel moet een concrete meerwaarde hebben voor de onderneming de innovatie. Ook moet u het voorstel daadwerkelijk in uw onderneming invoeren.

Het innovatief voorstel kan een volledig nieuw concept zijn, maar ook een verbetering van een bestaand concept. De meerwaarde voor de onderneming kan bijvoorbeeld zijn op vlak van techniek, productiviteit, organisatie, milieu, welzijn op het werk, maatschappelijk verantwoord ondernemen…

 

Interessant voor werknemer én onderneming

Als de innovatiepremie aan alle voorwaarden voldoet, is ze vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De werknemer houdt dus netto meer over van de premie en krijgt een interessante financiële prikkel om een innovatief idee uit te werken. Dat idee kan op zijn beurt de competitiviteit van uw onderneming opkrikken, wat geen overbodige luxe is in onze snel veranderende digitale wereld.

Ook op het vlak van retentie is de premie interessant, want in de huidige krappe arbeidsmarkt wilt u waarschijnlijk graag talent aantrekken en behouden.

Tot slot kunt u de innovatiepremie ook fiscaal aftrekken in de vennootschapsbelasting.

 

Wat zijn de voorwaarden van de innovatiepremie?

Er bestaat een plafond voor de toekenning van innovatiepremies, zowel wat het bedrag als het aantal betreft. De premie mag niet hoger zijn dan een brutomaandloon en per innovatie mogen er maximaal 10 werknemers een premie krijgen.

Meer weten?

Lees ons dossier Innovatiepremies (Lex4You > Sociaal > Dossiers > Loon) en kom alles te weten over de voorwaarden waaraan uw innovatiepremie moet voldoen.

 

Hoe voert u een innovatiepremie in?

Om een innovatiepremie in te voeren, moet u drie stappen doorlopen:

  1. Interne mededeling: u moet alle werknemers inlichten dat u van plan bent om een innovatiepremie toe te kennen.
  2. Mededeling aan de FOD Economie: u moet een aanvraagformulier indienen bij de FOD Economie, waarin u meer info geeft over de innovatie.
  3. Mededeling aan de RSZ: tenslotte moet u ook aan de RSZ melden welke werknemers een innovatiepremie krijgen en over welk bedrag het gaat. Dat kunt u doen via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 

Is de innovatiepremie iets voor uw onderneming?

Twijfelt u of het project van uw medewerkers wel voldoende innovatief is? Bekijk dan zeker de getuigenissen van andere ondernemingen op het Youtube-kanaal van de FOD Economie.

Of ontdek de andere slimme opties om zowel uw loonkosten als de motivatie van uw medewerkers te verbeteren.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog een vraag over de innovatiepremie? Contacteer dan uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be en wij helpen u graag verder.

 

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-08-2021