To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
Nummer Paritair Comité: 218000
Titel: AANVULLEND NATIONAAL P.C. VOOR DE BEDIENDEN
Subtitel:
Bartitel: Schaal I : vanaf het eerste jaar van indiensttreding
Tabel Geldig Vanaf: 01/01/2015
Datum Toegevoegd: 29/12/2014
Opmerkingen:

Publicatietype: Barema
Beschikbare Talen: NL, FR
Publicatiedatum: 29/12/2014