To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
>
Paritair Comité 126.240
Bron CAO
Identificatie CAO 134.426/co/200
Omschrijving Paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking - Bedienden
Thema Barema's
Keywords Jonge werknemers / Minderjarigen
Toepassingsgebied Bedienden
Bijwerking 1
Geldigheidsduur Vanaf 01/07/2016
Datums
Datum CAO Datum KB Datum BS Datum Besluit
09/06/2016 27/01/2017 14/02/2017

Jongerenlonen

 

Lees eerst even dit

Vroeger waren de minimumlonen, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomsten, traditioneel verbonden met de leeftijd van de werknemer. Vandaag verbiedt de wetgeving echter een subjectief onderscheid op basis van de leeftijd. De meeste sectoren hebben dan ook deze barema's vervangen door een systeem dat gebaseerd is op ervaring. Toch hebben sommige sectoren barema's gehandhaafd voor jongeren die dalen met de leeftijd. Een dergelijk onderscheid moet objectief gerechtvaardigd worden (bijvoorbeeld: gebrek aan ervaring of diploma vereist voor uitoefening van de functie).

 

Voor deze sectoren is het belangrijk te weten dat vanaf 1 januari 2015, degressieve percentages voor lonen van jongeren van 18 tot 20 jaar totaal afgeschaft zijn. Deze wijziging geldt voor alle sectoren. Bijgevolg heeft elke werknemer van 18 jaar of ouder recht op minstens het GMMI dat voorzien is door CAO 43. Momenteel verandert er niets voor jongeren van 15 t.e.m. 17 jaar en voor jongeren van 18 t.e.m. 20 jaar die tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst of onder een stelsel van alternerend leren.

 

Op niveau van de sector

Teneinde de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden :

 

16 jaar

75%

17 jaar

80%

18 jaar

85%

19 jaar

90%

20 jaar

95%

.

Het percentage wordt berekend op basis van het loon aan 0 jaar ervaring.

 

Publicatietype: CAO
Beschikbare Talen: NL, FR
Publicatiedatum: 20/12/2010