To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand oktober

30/09/2011
2011Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2012Januari | Februari | Maart

1

Vanaf 1 oktober moeten de meest voorkomende vormen van tijdelijke werkloosheid verplicht op elektronische wijze aan de RVA meegedeeld worden. Opgelet, het gaat om de kennisgeving aan de RVA en niet om de aangifte aan de RSZ. Voor meer informatie kan u ons artikel van 5 augustus 2011 lezen.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 oktober op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

10

Door regelmatig voorafbetalingen te doen, kan u de belastingvermeerderingen vermijden die gelden voor beroepsinkomsten van zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders, vennootschappen en hun vennoten. Voor dit kwartaal moeten de stortingen uiterlijk op 10 oktober op de rekening van de belastingsadministratie staan.

13

Indien u gebruik maakt van BIZTAX, hebt u tot 13 oktober om uw aangifte in de vennootschapsbelasting in te vullen. Nieuw indieningstermijn: 7 november

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

30

Vandaag schakelen we over op het winteruur. Deze uurverandering heeft gevolgen voor de werknemers die tijdens deze nacht werken. Binnenkort meer uitleg op Lex4You.

31

Uiterlijk op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het derde kwartaal en het saldo van uw socialezekerheidsbijdragen gekregen hebben.

F

Indien u een niet-inwoner bent, vergeet dan niet om uw aangifte in de personenbelasting op papier of via Tax-on-web in te dienen. Meer informatie vindt u in ons artikel van 1 september 2011.

31

Dit is de uiterste datum voor de aangifte in de personenbelasting voor de rijksinwoners die hun aangifte indienen via een mandataris die Tax-on-web gebruikt.

31

Het schooljaar is gestart, de aanvragen tot betaald educatief verlof komen bij u toe. Vergeet niet om uiterlijk op 31 oktober de inschrijvingsattesten te verzamelen. U wilt meer weten over het betaald educatief verlof? Afspraak elke maandag op onze site voor ons feuilleton over het 'betaald educatief verlof'.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-09-2011