To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand juli

29/06/2012
2012Februari | Maart | April | Mei | Juli | Augustus | Oktober | November | December
2013Januari

1

De middenstandsleerlingen en –stagiairs in het Vlaamse Gemeenschap en de leerlingen in de Duitstalige Gemeenschap krijgen vanaf 1 juli een hogere vergoeding indien ze tijdens het voorbije schooljaar voor hun examens geslaagd zijn. Wanneer ze geslaagd zijn, moet immers reeds het barema van het volgende jaar op hen toegepast worden. U vindt de nieuwe bedragen op Lex4You/Social/Sleutelbedragen/Leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en in de Duitstalige Gemeenschap”.

1

De bedragen voor de betaalde sportbeoefenaars en de forfaitaire vergoedingen voor dienstverplaatsingen worden elk jaar op 1 juli geïndexeerd.

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden. U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index. U kan er ook de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR. Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan 6.197,34 euro aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 juli op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

10

Dankzij de voorafbetalingen kunt u de belastingvermeerderingen voor beroepsinkomsten van zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders, vennootschappen en hun vennoten vermijden. Voor dit kwartaal moeten de stortingen uiterlijk op 10 juli op de rekening van de belastingsadministratie staan.

11

De Vlaamse feestdag is (nog) geen officiële feestdag voor de werknemers.

13

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

17

Als u Tax-on-Web gebruikt, is dit de uiterste datum om uw belastingaangifte in te dienen.

F

U wenst de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de tewerkstelling van studenten gedurende de zomervakantie te genieten? Lees onze artikelen van 1 tot 15 juni 2012. Denk eraan onze typeovereenkomst beschikbaar op Lex4You (Modelcontracten) te gebruiken. U vindt alle info over studentenarbeid ook in onze informatiefiche "Studenten" (Sociaal/Info+).

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

20

Bij Securex is 20 juli de vervangingsdag voor 21 juli, Nationale Feestdag. De kantoren van Securex zullen gesloten zijn.

21

In België is het feest en de werknemers zijn met verlof.

F

Indien u gelegenheidsarbeiders in de tuin- of landbouwsector tewerkstelt, kunt u een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen genieten. Aarzel niet om uw Legal advisor te contacteren.

F

Indien u een werknemer ontslaat, vergeet dan niet dat de jaarlijkse vakantie de opzegtermijn schorst.

31

Uiterlijk op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het tweede kwartaal en het saldo van uw socialezekerheidsbijdrage gekregen hebben.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2012