To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Mei in de kijker

31/05/2011
2010
2011Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober

De indexcijfers van de maand mei zijn de volgende:

Basis

2004

96

88

Gezondheidsindex

115,98

131,95

159,09 (*)

Indexcijfer van de consumptieprijzen

117,59 (**)

135,15

165,86

Gemiddelde van de laatste 4 maanden (gezondheidsindex)

115,50

   

(*) Indexcijfer voor de Formule Walkiers.

(**) Indexcijfer voor de Formule Claeys.

Ter herinnering: de gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen, de index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-05-2011