To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Mei in de kijker

29/05/2020
2019
2020Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober

 

De indexcijfers van de maand mei zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

255.63

188.97

153.96

133.97

109.45

 

 

Gezondheidsindex

 

182.39

151.28

132.97

110.10

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

110.04

0,98

107,84

Inflatie: 0,48%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 1,11%

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 109,34: vooruitzicht 2022.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 29 juni 2020.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-05-2020