To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand januari

29/12/2017
2017September | Oktober | November | December
2018Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni

 

F

Securex organiseert tijdens januari een aantal opleidingen en webinars die u zouden kunnen interesseren. Klik hier voor meer informatie

1

Op 1 januari 2018 treden verschillende nieuwe maatregelen in werking. Raadpleeg ons nieuwsbericht op Lex4You.

1

Nieuwjaar is een feestdag!  De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

1

Veel bedragen worden elk jaar op deze datum geïndexeerd. Al deze nieuwe bedragen 2018 verschijnen in de loop van de volgende dagen op Lex4You.

Ontdekt ook onze sociolist en onze fiscolist 2018 op Lex4You.

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden.  Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR.  Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

5

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 januari op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

29

Ten laatste op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het vierde trimester en het saldo van uw socialezekerheidsbijdragen ontvangen hebben.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-12-2017