To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aantal documenten dat u kunt bekijken, hangt af van uw profiel. Voor meer informatie klik hier.


23/10/2020Tijdelijke werkloosheid verhindert leren op de werkplek niet
23/10/2020Registreer de verblijfs- en contactgegevens van uw werknemers of onderaannemers die in het buitenland wonen
22/10/2020Kan uw werknemer die besmet is met Covid-19 een beroepsziekte of een arbeidsongeval inroepen?
22/10/2020Coronalert: 4 tips voor een succesvol gebruik in uw bedrijf
22/10/2020Vlaamse financiële ondersteuning voor telewerk
21/10/2020Nachtklok tussen middernacht en 5 uur: wat betekent dat voor uw werknemers?
20/10/2020Verlengde herfstvakantie: hebben uw werknemers recht op werkloosheidsuitkeringen?
19/10/2020Sluiting horeca en 9 andere maatregelen in de strijd tegen corona
19/10/2020Telewerk wordt de regel: wat betekent dat voor u?
19/10/2020Sluiting van de horeca: wat met uw werknemers?
14/10/2020Brussel verduidelijkt de definitie van restaurant
12/10/2020Nieuwe cao nr. 103/5 vereenvoudigt de toegang tot tijdskrediet voor bepaalde werknemers die tijdens de pandemie afwezig waren
12/10/2020Sociale verkiezingen - Hebt u nog vragen?
09/10/2020Cao nr. 148: procedure economische werkloosheid vereenvoudigd
09/10/2020Recht op tijdelijke werkloosheid bij sluiting van het kinderdagverblijf of de school van de kinderen van uw werknemers
08/10/2020Vijf tijdelijke werkloosheidsstelsels, bent u nog mee?
08/10/2020Coronalert? Alleen als uw werknemer dat wil!
07/10/2020Alle cafés en feestzalen in Brussel moeten één maand sluiten
02/10/2020Sinds 25 september is reizen naar rode zones niet langer verboden: wat met de werkloosheidsuitkeringen?
29/09/2020Heeft uw werknemer recht op tijdelijke werkloosheid als het kinderdagverblijf of de school van de kinderen gesloten is?
24/09/2020Vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis : het jaarlijks plafond werd opgetrokken
24/09/2020Werkloosheidsdagen wegens overmacht in juli en augustus ook gelijkgesteld voor recht op vakantie in 2021
22/09/2020De sociale inspectie op bezoek: wat nu?
18/09/2020Corona en grensarbeiders: fiscale akkoorden verlengd tot 31 december
17/09/2020Tijdelijke werkloosheid overmacht: lijst met zwaar getroffen sectoren officieel gepubliceerd
15/09/2020Wat met de grensarbeiders als Frankrijk rood kleurt?
15/09/2020Sociale partners bereiken akkoord om corona impact te verlichten
07/09/2020PC 124 - De C3.2A-formulieren zijn terug op 1 september
03/09/2020Tijdelijke werkloosheid overmacht: lijst met zwaar getroffen sectoren is bekend
03/09/2020Horeca : vernietig de gegevens van uw klanten na 14 dagen
03/09/2020Duitstalige gemeenschap: eenmalige premie voor opleidingsovereenkomsten
01/09/2020Afbetalingsplan RSZ: ook voor 3de en 4de kwartaal 2020
31/08/2020Covid 19 - De flitscontroles komen er aan
28/08/2020Culturele sector: werkloosheidsreglementering tijdelijk versoepeld
26/08/2020Registreer de verblijfs- en contactgegevens van uw werknemers of onderaannemers die in het buitenland wonen
25/08/2020Wat als uw werknemer vanaf 1 september terugkeert uit een oranje of rode zone?
25/08/2020Omzetdaling van 60% of meer in augustus en september? In Vlaanderen heeft u misschien recht op een coronasubsidie
19/08/2020Covid-inspectiecampagne in de vlees- en visverwerkende bedrijven, slachthuizen, voedselverpakkingsbedrijven en grote bouwplaatsen
17/08/2020Consumptiecheque ook elektronisch!
14/08/2020Denk aan de vormingsdagen voor uw economisch werkloze bedienden!
06/08/2020Wat als uw werknemer terugkeert uit een rode zone?
05/08/2020De vergoedingen voor vrijwilligers tijdens de coronacrisis worden opgetrokken
03/08/2020Vlaamse ondersteuningspremie voor ondernemingen die het nog steeds zeer moeilijk hebben na corona
03/08/2020Nieuwe vergoeding van 3.500 euro voor sectoren die nog stilliggen in Waals Gewest
30/07/2020Kan u vanaf 1 september 2020 nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht?
30/07/2020Onderteken uw ondernemings-cao voortaan elektronisch!
28/07/2020Minnelijke afbetalingsplannen toegekend door de RSZ voor derde en vierde kwartaal 2020
27/07/2020Tijdelijke werkloosheid: voorheffing lager, maar niet de belasting!
24/07/2020Corona: nieuwe fiscale vrijstelling officieel
22/07/2020De sociale verkiezingen vinden plaats van 16 tot 29 november 2020
20/07/2020Horeca: samenloop van facturen vanaf oktober, wees voorbereid!
20/07/2020Gewoon tijdskrediet en corona-tijdskrediet: volg de gids!
17/07/2020De consumptiecheque is aangekomen !
17/07/2020Wat als uw werknemer na zijn vakantie terugkeert uit een risicogebied?
17/07/2020Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona verlengd tot 31 augustus 2020 en voor sommigen tot 31 december 2020
16/07/2020Masker dragen verplicht: wat is de invloed op uw bedrijf?
15/07/2020Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht tot 31 december 2020: ook in uw onderneming?
10/07/2020Waals Gewest - Opleidingssteun in het kader van de afbouwmaatregelen
09/07/2020Corona-ouderschapsverlof officieel verlengd tot 30 september
08/07/2020Corona-tijdskrediet voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
07/07/2020Waals Gewest - Versoepeling van bepaalde tewerkstellingssteun om werkgevers tijdens de crisis te ondersteunen
07/07/2020Hoe wordt u erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering?
07/07/2020Inspectiediensten kunnen inbreuken op coronamaatregelen sanctioneren
07/07/2020Vervang uw tijdelijk werkloze werknemers niet!
07/07/2020Naar een harmonisering van arbeiders en bedienden in PC 126/200
06/07/2020Zijn uw werknemers opnieuw tijdelijk werkloos? Vergeet hen niet te informeren!
06/07/2020Uw werknemers moeten weten wanneer ze tijdelijk werkloos zullen worden en 5 andere maatregelen van de regering
06/07/2020Covid-19: arbeidsduurvermindering bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
03/07/2020Tijdelijke werkloosheid omwille van corona: de RVA controleert
03/07/2020Welke mogelijkheden van economische werkloosheid vanaf september?
01/07/2020Nieuwe regels voor corona-tijdskrediet, corona landingsbanen, arbeidsduurvermindering en de economische werkloosheid
30/06/2020Corona-tijdskrediet voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
30/06/2020Telewerk: geen improvisatie, maar organisatie!
30/06/2020De exitstrategie: bijna in fase 4!
29/06/2020Vlaamse ondersteuningspremie voor ondernemingen die het nog steeds zeer moeilijk hebben na corona
24/06/2020Nieuwe fiscale vrijstelling corona
24/06/2020Binnenkort een belastingvrije consumptiecheque voor uw personeel
24/06/2020Covid-19 en overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting
24/06/2020Grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk verhoogd
24/06/2020Bijkomende vrijwillige overuren in kritieke sectoren nu ook officieel vrij van RSZ-bijdragen
23/06/2020Steunmaatregelen corona: mis de boot niet!
22/06/2020Opzegtermijn op dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf vandaag 22 juni geschorst!
18/06/2020AktiF et AktiF PLUS en de coronacrisis: verdubbeling van de subsidies van 1 juli tot 31 augustus 2020
18/06/2020Wet uitbreiding overdracht afwezigheidsdagen naar het postnataal verlof vandaag gepubliceerd
16/06/2020Tewerkstellingsmaatregelen in de vitale sectoren verlengd!
16/06/2020Werkloosheidsdagen wegens overmacht gelijkgesteld voor recht op vakantie in 2021
15/06/2020Ouder dan 65 en op pensioen? Dan heeft uw werknemer toch recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid
15/06/2020De superkern stelt bijkomende maatregelen voor!
12/06/2020Brusselse premie van 2.000 euro om de zelfstandigen en ondernemingen te steunen: overzicht van de modaliteiten
12/06/2020Opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht enkel geschorst vanaf publicatie wet
11/06/2020Coronavirus - De fiscale steunmaatregelen verlengd tot 31 december 2020
11/06/2020Coronavirus: nieuwe fiscale maatregelen bekendgemaakt
11/06/2020Covid-19 : prolongation du soutien de la Région de Bruxelles-Capitale aux entreprises titres-services agréées
09/06/2020Tijdelijke werkloosheid nu ook voor geannuleerde evenementen
09/06/2020Maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques blijven langer geldig!
08/06/2020Kinderbijslag voor jobstudenten?
08/06/2020Vlaamse steunmaatregelen: een update
08/06/2020Tijdelijke werkloosheid corona en het corona ouderschapsverlof verlengd tot 31 augustus!
05/06/2020Coronavirus: steunmaatregelen RSZ en bedrijfsvoorheffing niet verlengd
05/06/2020Zwanger en ziek? Ziektedagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen!
04/06/2020Moratorium op faillissementen verlengd
03/06/2020Toeslag bovenop RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid: Securex berekent die voor u!
03/06/2020Groen licht voor de vrijwilligers in privérusthuizen
02/06/2020Steunmaatregelen in Brussel: stand van zaken
29/05/2020Arbeidsduur na de coronacrisis: 5 manieren om uw werknemers flexibeler te laten werken
28/05/2020Denk ook bij Corona aan de werkbaarheidscheque!
26/05/2020Waals Gewest: stand van zaken met betrekking tot de steunmaatregelen
25/05/2020Minister Muylle stelt voor om versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid corona te verlengen tot 31 augustus 2020
25/05/2020Coronavirus: betaald educatief verlof in Brussel en Wallonië
25/05/2020AktiF - AktiF PLUS en de coronacrisis
22/05/2020Waals Gewest steunt CFI-stagiairs
22/05/2020Vlaamse mentorkorting: sommige termijnen worden verlengd
22/05/2020Schorsing van de opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid Covid-19: de Raad van State mag toch adviseren
20/05/2020Binnenkort ook vrijwilligers in privérusthuizen
20/05/2020Opbouw recht op aanvullende pensioen en aanvullende verzekeringen kan verder lopen tijdens Covid-19
18/05/2020Toeslag voor uw werknemers bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
15/05/2020Personeel met kinderen: vijf oplossingen om flexibel het werk te hervatten
15/05/2020Schorsing van de opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid Covid-19: the story goes on…
14/05/2020Bevriezing en hervatting van de sociale verkiezingsprocedure: de nieuwe maatregelen goedgekeurd!
14/05/2020Het corona ouderschapsverlof kan nu echt in werking treden
13/05/2020Denk aan het opstellen van een policy over telewerk
12/05/2020Covid-19: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de erkende dienstenchequebedrijven
11/05/2020Maaltijd- en ecocheques kunnen langer gebruikt worden!
08/05/2020Vlaamse steun voor IBO-cursisten tijdens coronaperiode verlengd tot 14 mei
07/05/2020Versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 30 juni 2020
06/05/2020Nieuw wetsvoorstel wil opzegtermijn schorsen tijdens tijdelijke werkloosheid Covid-19
05/05/2020Coronavirus: nieuw model van medisch getuigschrift
04/05/2020Studentenjob: de 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen wordt tijdelijk geneutraliseerd
04/05/2020Het corona ouderschapsverlof: een overzicht van de maatregelen
04/05/2020Vanaf 4 mei is telewerk niet meer verplicht!
30/04/2020Terug aan de slag na corona? FOD WASO geeft tips in praktische gids
29/04/2020Extra steunmaatregelen tijdens de coronacrisis goedgekeurd
29/04/2020Coronavirus: extra steunmaatregelen in Wallonië
27/04/2020Het coronavirus: kan u arbeidsovereenkomsten elektronisch ondertekenen en bewaren?
24/04/2020Tijdelijke werkloosuitkeringen en werken in de land- en tuinbouw? Dat kan tijdens de coronacrisis!
24/04/2020Coronavirus: mogen personen werken tijdens hun asielprocedure?
24/04/2020Voordelige extra overuren mogelijk in de kritieke sectoren
24/04/2020Update: cruciale sectoren, essentiële diensten en essentiële bedrijven
23/04/2020Het Coronavirus en de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
23/04/2020Studentenjob: de 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen wordt tijdelijk geneutraliseerd
23/04/2020Coronavirus: nieuwe Brusselse Steunmaatregelen, ook voor de sociale economie
22/04/2020Tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk schorsen tijdens het coronavirus
22/04/2020Het Coronavirus en de tijdelijke terbeschikkingstelling van werknemers
21/04/2020Coronavirus: de regering wil extra steunmaatregelen nemen
21/04/2020Wat met de vakantie van uw personeel na 3 mei?
17/04/2020De bouwsector - Specifieke coronamaatregelen
16/04/2020Coronavirus - Wijziging percentages voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting
15/04/2020Coronavirus - bedrijfsvoorheffing: nu ook betalingsuitstel voor april
14/04/2020Vlaamse steun voor IBO-cursisten tijdens coronaperiode
10/04/2020Bouwsector - Uitstel betalingen aan de PDOK
10/04/2020Coronavirus: update van de maatregelen in Wallonië
09/04/2020Horeca - Uitstel maandelijkse voorafbetalingen Fonds Horeca
08/04/2020Tijdskrediet en het coronavirus
07/04/2020Coronavirus: uitstel van betalingen aan de RSZ
07/04/2020Bouwsector/corona - Wat met Paasmaandag en inhaalrustdagen in de paasweek ?
07/04/2020Coronavirus: meer duidelijkheid over cruciale sectoren en essentiële diensten
06/04/2020Werknemers in tijdelijke werkloosheid : Wat met de feestdagen?
03/04/2020Coronavirus: de Vlaamse steunmaatregelen
03/04/2020Coronavirus: de Brusselse steunmaatregelen
03/04/2020Coronavirus: de Waalse steunmaatregelen
03/04/2020Werken in tijden van corona
03/04/2020Coronavirus: welke gevolgen voor leerlingen en stagiairs?
02/04/2020Coronavirus: de federale steunmaatregelen
02/04/2020Ouderschapsverlof en coronavirus
02/04/2020Toeslag bovenop RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid: dit zijn de regels
30/03/2020Coronavirus - What are the impacts in terms of Global Mobility?
25/03/2020Coronavirus en telewerk : moet u een vergoeding betalen aan uw werknemers?
24/03/2020Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor iedereen van 13 maart tot 19 april 2020
18/03/2020Coronavirus en tijdelijke werkloosheid - Moet u een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen?
18/03/2020Telewerk in tijden van coronavirus wordt verplicht!
17/03/2020Telewerk in tijden van coronavirus: de regels op een rij
13/03/2020Coronavirus - Wat indien uw werknemer de kinderen moet opvangen?
12/03/2020Het coronavirus: de RVA kondigt nieuwe maatregelen aan
04/03/2020Het coronavirus in België: hoe pakt u dit aan?
12/02/2020Het coronavirus en de werkloosheid omwille van overmacht
04/02/2020Wuhan Coronavirus : overzicht