To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsongeval

Aangifteformulier Arbeidsongeval

U vindt dit document in bijlage.

 

SECUREX Verzekeringskas Arbeidsongevallen 01/01/2021