To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Starten als zelfstandige> Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit

Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen