To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Aanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizieAanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizie
Show details for Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling
Show details for Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen
Show details for Aanvraag voor uitkering mantelzorgAanvraag voor uitkering mantelzorg
Show details for Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques) Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques)
Show details for Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11 Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11
Show details for Attest van werkloosheidsbureauAttest van werkloosheidsbureau
Show details for Bankdomiciliëring Bankdomiciliëring
Show details for Document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandigeDocument in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige
Show details for Infofiche zelfstandige moedersInfofiche zelfstandige moeders
Show details for Inschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwenInschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwen
Show details for LoopbaanonderbrekingLoopbaanonderbreking
Show details for Overbruggingsrecht Overbruggingsrecht
Show details for Overbruggingsrecht - coronaOverbruggingsrecht - corona
Show details for Student-zelfstandigeStudent-zelfstandige
Show details for Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep
Show details for Vaderschaps- en geboorteverlofVaderschaps- en geboorteverlof
Show details for Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen
Show details for Verklaring op eer vrijstelling vennootschapVerklaring op eer vrijstelling vennootschap
Show details for Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteitVerklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit
Show details for Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity
Show details for Verklaring van stopzetting Verklaring van stopzetting
Show details for Verklaring voor toepassing van artikel 37Verklaring voor toepassing van artikel 37
Show details for Wijziging van mijn persoonlijke gegevens Wijziging van mijn persoonlijke gegevens