To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Aanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizieAanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizie
Aanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizie (artikel 16 ter van het KB nr.38)
Hide details for Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling
Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling
Hide details for Aanvraag tot opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een helperAanvraag tot opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een helper
Aanvraag tot opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een helper
Hide details for Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen
Aanvraag vrijstelling
Hide details for Aanvraag voor uitkering mantelzorgAanvraag voor uitkering mantelzorg
Aanvraag voor uitkering mantelzorg
Hide details for Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques) Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques)
Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques)
Hide details for Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11 Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11
Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11
Hide details for Alternatieve procedure: Inschrijving van een éénmanszaak in de KBOAlternatieve procedure: Inschrijving van een éénmanszaak in de KBO
Alternatieve procedure: Inschrijving van een éénmanszaak in de KBO
Hide details for Alternatieve procedure: inschrijving vennootschap in de KBOAlternatieve procedure: inschrijving vennootschap in de KBO
Alternatieve procedure: inschrijving vennootschap in de KBO
Hide details for Alternatieve procedure: Schrapping van een éénmanszaak in de KBOAlternatieve procedure: Schrapping van een éénmanszaak in de KBO
Alternatieve procedure: Schrapping van een éénmanszaak in de KBO
Hide details for Alternatieve procedure: Schrapping van een vennootschap in de KBOAlternatieve procedure: Schrapping van een vennootschap in de KBO
Alternatieve procedure: Schrapping van een vennootschap in de KBO
Hide details for Alternatieve procedure: Wijziging van de gegevens van een éénmanszaak in de KBOAlternatieve procedure: Wijziging van de gegevens van een éénmanszaak in de KBO
Alternatieve procedure: Wijziging van de gegevens van een éénmanszaak in de KBO
Hide details for Attest van werkloosheidsbureauAttest van werkloosheidsbureau
Attest van werkloosheidsbureau
Hide details for Bankdomiciliëring Bankdomiciliëring
Bankdomiciliëring
Hide details for Brochure Securex OndernemingsloketBrochure Securex Ondernemingsloket
Brochure Securex Ondernemingsloket
Hide details for Contract van aanstelling Contract van aanstelling
Contract van aanstelling
Hide details for Document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandigeDocument in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige
Documenten in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige
Hide details for Enkele volmacht Enkele volmacht
Enkele volmacht ondernemingsloket
Hide details for Enkelvoudige volmacht voor partnersEnkelvoudige volmacht voor partners
Enkelvoudige volmacht voor partners
Hide details for Infofiche zelfstandige moedersInfofiche zelfstandige moeders
Infofiche zelfstandige moeders
Hide details for Inschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwenInschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwen
Inschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwen
Hide details for KinderbijslagKinderbijslag
Aanvraag om vervroegde betaling van het kraamgeld voor zelfstandigen (202)
Aanvraag om kraamgeld voor zelfstandigen
Onderzoek van het recht op kinderbijslag
Vragenlijst - Onderzoek van het recht op kinderbijslag
Storting van de kinderbijslagen op een rekeningnummer
Schoolformulieren : studenten in België P7
Schoolformulieren : leercontract P9
Schoolformulieren: student in het buitenland P7 INT
Schoolformulieren : student in het buitenland (EU)
Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters (vanaf de inschrijving als werkzoekende) P20.
Geplaatst kind (3p3)
Verhoogde kinderbijslag in geval van arbeidsongeschiktheid
Beschutte werkplaats (5P5)
Schoolformulieren: kinderbijslag na de leerplicht - ondernemersopleiding P9 BIS
Hide details for LoopbaanonderbrekingLoopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking
Hide details for Overbruggingsrecht Overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht
Hide details for Overbruggingsrecht - coronaOverbruggingsrecht - corona
Overbruggingsrecht - corona
Hide details for Student-zelfstandigeStudent-zelfstandige
Formulieren student-zelfstandige
Hide details for Tewerkstellingsattest ervaring als loontrekkendeTewerkstellingsattest ervaring als loontrekkende
Tewerkstellingsattest ervaring als loontrekkende
Hide details for Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep
Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep
Hide details for Vaderschaps- en geboorteverlofVaderschaps- en geboorteverlof
Vaderschaps- en geboorteverlof
Hide details for Verklaring op eer mbt eventuele andere professionele activiteiten Verklaring op eer mbt eventuele andere professionele activiteiten
Verklaring op eer mbt eventuele andere professionele activiteiten
Hide details for Verklaring op eer mbt gereglementeerde activiteiten waarvoor de beroepskennis niet of slechts gedeeltelijk kanVerklaring op eer mbt gereglementeerde activiteiten waarvoor de beroepskennis niet of slechts gedeeltelijk kan bewezen worden
Verklaring op eer mbt gereglementeerde activiteiten waarvoor de beroepskennis niet of slechts gedeeltelijk kan bewezen worden
Hide details for Verklaring op eer niet-KMO Verklaring op eer niet-KMO
Verklaring op eer niet KMO
Hide details for Verklaring op eer thuisverkoopVerklaring op eer thuisverkoop
Verklaring op eer thuisverkoop
Hide details for Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen
Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen
Hide details for Verklaring op eer vrijstelling vennootschapVerklaring op eer vrijstelling vennootschap
Verklaring op eer vrijstelling vennootschap
Hide details for Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteitVerklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit
Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit
Hide details for Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity
Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity
Hide details for Verklaring van stopzetting Verklaring van stopzetting
Verklaring van stopzetting voor zelfstandigen in hoofdberoep
Hide details for Verklaring voor herberekening van de voorlopige bijdragen op basis van een geraamd inkomen Verklaring voor herberekening van de voorlopige bijdragen op basis van een geraamd inkomen
Verklaring voor herberekening van de voorlopige bijdragen op basis van een geraamd inkomen
Hide details for Verklaring voor toepassing van artikel 37Verklaring voor toepassing van artikel 37
Verklaring voor toepassing van artikel 37
Hide details for Wijziging van mijn persoonlijke gegevens Wijziging van mijn persoonlijke gegevens
Wijziging van mijn persoonlijke gegevens