To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Aanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizieAanvraag certificaat bij overdracht handelsfonds/ klandizie
Show details for Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling Aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling
Show details for Aanvraag tot opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een helperAanvraag tot opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een helper
Show details for Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen
Show details for Aanvraag voor uitkering mantelzorgAanvraag voor uitkering mantelzorg
Show details for Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques) Aanvraagformulier moederschapshulp (105 dienstencheques)
Show details for Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11 Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen art 11
Show details for Alternatieve procedure: Inschrijving van een éénmanszaak in de KBOAlternatieve procedure: Inschrijving van een éénmanszaak in de KBO
Show details for Alternatieve procedure: inschrijving vennootschap in de KBOAlternatieve procedure: inschrijving vennootschap in de KBO
Show details for Alternatieve procedure: Schrapping van een éénmanszaak in de KBOAlternatieve procedure: Schrapping van een éénmanszaak in de KBO
Show details for Alternatieve procedure: Schrapping van een vennootschap in de KBOAlternatieve procedure: Schrapping van een vennootschap in de KBO
Show details for Alternatieve procedure: Wijziging van de gegevens van een éénmanszaak in de KBOAlternatieve procedure: Wijziging van de gegevens van een éénmanszaak in de KBO
Show details for Attest van werkloosheidsbureauAttest van werkloosheidsbureau
Show details for Bankdomiciliëring Bankdomiciliëring
Show details for Brochure Securex OndernemingsloketBrochure Securex Ondernemingsloket
Show details for Contract van aanstelling Contract van aanstelling
Show details for Document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandigeDocument in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige
Show details for Enkele volmacht Enkele volmacht
Show details for Enkelvoudige volmacht voor partnersEnkelvoudige volmacht voor partners
Show details for Infofiche zelfstandige moedersInfofiche zelfstandige moeders
Show details for Inschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwenInschrijvingsformulier dienstencheques voor zelfstandig werkende vrouwen
Hide details for KinderbijslagKinderbijslag
Aanvraag om vervroegde betaling van het kraamgeld voor zelfstandigen (202)
Aanvraag om kraamgeld voor zelfstandigen
Onderzoek van het recht op kinderbijslag
Vragenlijst - Onderzoek van het recht op kinderbijslag
Storting van de kinderbijslagen op een rekeningnummer
Schoolformulieren : studenten in België P7
Schoolformulieren : leercontract P9
Schoolformulieren: student in het buitenland P7 INT
Schoolformulieren : student in het buitenland (EU)
Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters (vanaf de inschrijving als werkzoekende) P20.
Geplaatst kind (3p3)
Verhoogde kinderbijslag in geval van arbeidsongeschiktheid
Beschutte werkplaats (5P5)
Schoolformulieren: kinderbijslag na de leerplicht - ondernemersopleiding P9 BIS
Show details for LoopbaanonderbrekingLoopbaanonderbreking
Show details for Overbruggingsrecht Overbruggingsrecht
Show details for Overbruggingsrecht - coronaOverbruggingsrecht - corona
Show details for Student-zelfstandigeStudent-zelfstandige
Show details for Tewerkstellingsattest ervaring als loontrekkendeTewerkstellingsattest ervaring als loontrekkende
Show details for Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep Tewerkstellingsattest voor de zelfstandige in bijberoep
Show details for Vaderschaps- en geboorteverlofVaderschaps- en geboorteverlof
Show details for Verklaring op eer mbt eventuele andere professionele activiteiten Verklaring op eer mbt eventuele andere professionele activiteiten
Show details for Verklaring op eer mbt gereglementeerde activiteiten waarvoor de beroepskennis niet of slechts gedeeltelijk kanVerklaring op eer mbt gereglementeerde activiteiten waarvoor de beroepskennis niet of slechts gedeeltelijk kan bewezen worden
Show details for Verklaring op eer niet-KMO Verklaring op eer niet-KMO
Show details for Verklaring op eer thuisverkoopVerklaring op eer thuisverkoop
Show details for Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen Verklaring op eer voor de onbezoldigde mandatarissen
Show details for Verklaring op eer vrijstelling vennootschapVerklaring op eer vrijstelling vennootschap
Show details for Verklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteitVerklaring van niet-aanvatten zelfstandige activiteit
Show details for Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity Verklaring van ontslag in het voordeel van Securex Integrity
Show details for Verklaring van stopzetting Verklaring van stopzetting
Show details for Verklaring voor herberekening van de voorlopige bijdragen op basis van een geraamd inkomen Verklaring voor herberekening van de voorlopige bijdragen op basis van een geraamd inkomen
Show details for Verklaring voor toepassing van artikel 37Verklaring voor toepassing van artikel 37
Show details for Wijziging van mijn persoonlijke gegevens Wijziging van mijn persoonlijke gegevens