To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Kan een tewerkstelling als extra gevolgd worden door een gewone tewerkstelling en omgekeerd?

Tewerkstelling als extra gevolgd door een gewone tewerkstelling

Het is niet uitgesloten dat, indien de omstandigheden het rechtvaardigen, een tewerkstelling als extra gevolgd kan worden door een gewone tewerkstelling bij dezelfde werkgever. Het moet dan gaan om 2 te onderscheiden contracten, en het mag niet de bedoeling zijn om de beperkingen gesteld aan de gelegenheidsarbeid te omzeilen.

Dit moet geval per geval beoordeeld worden. Indien de RSZ vaststelt dat deze opvolging van contracten systematisch voorkomt bij een werkgever, zal de inspectiedienst ter plaatse komen om de situatie te onderzoeken.

Gewone tewerkstelling gevolgd door een tewerkstelling als extra

Een tewerkstelling als gewone werknemer kan gevolgd worden door een tewerkstelling als extra bij dezelfde werkgever indien de tewerkstelling als extra geen voortzetting is van de tewerkstelling als gewone werknemer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019