To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Wat is de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’?

Dankzij de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ geniet de niet-werkende langdurig werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijft een werkuitkering gedurende een periode van 36 maanden.

De werkgever kan het bedrag van de werkuitkering die zijn werknemer ontvangt, aftrekken van het nettolloon van deze werknemer. Hierdoor daalt zijn loonkost.

Deze steun wordt slechts toegekend indien de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021