To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van wijziging van uurrooster?

Een werknemer heeft recht op maximum 4 weken vakantie in zijn tewerkstellingsregime. Het recht op vakantie wordt echter bepaald op basis van de prestaties geleverd tijdens het vakantiedienstjaar. In geval van overgang van een voltijdse tewerkstelling naar een deeltijdse tewerkstelling of omgekeerd, zullen dus enkele aanpassingen noodzakelijk zijn.

Vermindering van het aantal arbeidsuren

Zo zal een bediende die in 2018 voltijds (38 uur per week) tewerkgesteld was en in 2019 overschakelt naar een deeltijdse tewerkstelling van 17 uur per week, recht hebben op 4 weken vakantie van 17 uur. Daar hij zijn vakantierechten echter opgebouwd heeft op basis van 38 uur per week, zal hetgeen hij door wijziging van zijn uurrooster niet kan opnemen, uitbetaald moeten worden in de vorm van een vertrekvakantiegeld.  De uitbetaling van het vertrekvakantiegeld moet gebeuren in de maand december, samen met het loon van die maand. 

Voor meer informatie over de berekening van het vertrekvakantiegeld verwijzen we u naar de fiche "Jaarlijkse vakantie - 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld".

Vermeerdering van het aantal arbeidsuren

Een bediende die in 2018 halftijds (20 uur per week) tewerkgesteld was en die in 2019 voltijds (40 uur per week) gaat werken, zal slechts recht hebben op 4 weken vakantie van 20 uur of 10 volledige dagen, aangezien hij zijn vakantierechten slechts op een halftijdse tewerkstelling opgebouwd heeft.

Zijn vakantiegeld zal wel op basis van zijn voltijdse loon berekend worden, maar voor het dubbel vakantiegeld wordt een correctie toegepast door het resultaat te vermenigvuldigen met een breuk die in de teller het oude aantal arbeidsuren per week bevat en in de noemer het nieuwe aantal arbeidsuren per week (in ons voorbeeld: 92% van het voltijds maandloon x 20/40).

Voor het enkel vakantiegeld moet er geen correctie gebeuren, met andere woorden de werknemer zal tijdens de 10 dagen dat hij vakantie neemt, zijn voltijds loon doorbetaald krijgen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019