To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Wat indien de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt?

Geen vervangingstermijn maar behoud van de doelgroepvermindering

Aangezien hij zelf mag kiezen voor welke kwartalen hij de vermindering wenst te genieten, kan de werkgever kiezen de doelgroepvermindering niet toe te passen tijdens de periode waarin hij een andere werknemer zoekt en de toepassing van de vermindering opnieuw vragen zodra hij een vervanger heeft aangeworven. Maar opgelet! De totale periode van 20 kwartalen vangt aan vanaf het kwartaal van de indienstneming van de werknemer die de onderneming verlaten heeft[1]!

Twee opmerkingen weliswaar:

  • de doelgroepvermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Indien mogelijk zal de werkgever bij de uitdiensttreding van de werknemer eventueel de vermindering via een andere werknemer die nog in dienst is, kunnen genieten;
  • indien de werkgever gedurende 4 volledige kwartalen zoekt naar een geschikte vervanger, is het mogelijk dat aan de voorwaarden voldaan is om een nieuwe verminderingsperiode te starten.

Opzegtermijn of verbrekingsvergoeding

De doelgroepvermindering blijft tijdens de gepresteerde opzegtermijn gewoon doorlopen. Ze is daarentegen niet van toepassing op de verbrekingsvergoeding. Aangezien de doelgroepvermindering niet aan een bepaalde werknemer gebonden is, kan de werkgever ze eventueel wel voor een andere werknemer genieten.


[1] Voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2016 is er evenwel geen beperking in de tijd!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021