To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Hoe lang duurt de jaarlijkse vakantie voor bedienden?

Principe

Het recht op vakantie wordt berekend op basis van de effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties[1] die tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie opgenomen wordt, verricht werden.

Zo heeft een werknemer die heel het jaar 2020 (vakantiedienstjaar) voltijds als loontrekkende gewerkt heeft, in 2021 (vakantiejaar) recht op 20 of 24 vakantiedagen naargelang zijn wekelijkse arbeidsregeling zich over 5 of 6 dagen uitstrekt, wat met 4 vakantieweken in zijn arbeidsregeling overeenstemt.

Bepaling van het aantal vakantiedagen

Om het aantal dagen vakantie voor een bediende te berekenen, bepaalt de regel dat een volledige maand prestaties[2] in de zesdagenweek recht geeft op 2 dagen vakantie gedurende het volgende jaar.  Een werknemer die vanaf 1 oktober 2020 bij een werkgever in dienst is, zal in 2021 recht hebben op 6 dagen vakantie (in de zesdagenweek).

Voor de bedienden die in het stelsel van de vijfdagenweek werken, verwijzen we u naar de onderstaande tabel.

Overzichtstabel

Gepresteerde en gelijkgestelde maanden in 2020

Aantal vakantiedagen in 2021

 

5-dagenweek

6-dagenweek

1

2

2

2

4

4

3

5

6

4

7

8

5

9

10

6

10

12

7

12

14

8

14

16

9

15

18

10

17

20

11

19

22

12

20

24

 


[1] U vindt de gelijkstellingen verderop in deze fiche, onder de vraag "Welke niet-gewerkte dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld?".

[2] In principe mag de werkgever voor de berekening van de duur van de vakantie enkel de volledige maanden in aanmerking nemen.  Hij kan echter beslissen elke maand die vóór de 16de begonnen is of na de 15de beëindigd is gelijk te stellen met een volledige maand.  Hij kan ook een dag vakantie per begonnen maand toekennen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021