To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Welke procedure moet men volgen?

Telkens als de onderneming overgaat tot een arbeidstijdverkorting dient de werkgever het arbeidsreglement te wijzigen mits naleving van de procedure voor het wijzigen van het arbeidsreglement.

Bovendien moet hij het volgende vermelden in de DmfA (kwartaalaangifte aan de RSZ):

    • de werknemers voor wie de arbeidstijdverkorting en de doelgroepvermindering "Collectieve arbeidstijdverkorting en vierdagenweek" geldt;
    • de datum waarop het systeem in werking getreden is;
    • de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers die van toepassing is vóór en na de invoering van het systeem van arbeidsduurvermindering.

Voor de klanten van het Sociaal Secretariaat Securex doet Securex uiteraard het nodige in de DmfA. Wenst u eveneens hulp bij het wijzigen van uw arbeidsreglement? Contacteer dan uw Legal advisor.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021