To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Wat gebeurt er met de doelgroepverminderingen als de werknemer eerst in een ander gewest is tewerkgesteld?

We hebben al vermeld dat de doelgroepvermindering afhangt van de regelgeving die van toepassing is op de exploitatiezetel waaraan de werknemer is verbonden. Om een antwoord te krijgen op de vraag wat er gebeurt met de vermindering als de werknemer eerst in een ander gewest is tewerkgesteld, raadpleeg onze fiche “Interregionale overdracht en vergelijkingstabel”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021