To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Welke werknemers genieten van een sectoraal aanvullend pensioen?

Niet alle werknemers kunnen genieten een sectoraal aanvullend pensioen; het hangt er van af in welk paritair comité ze actief zijn.

Vele sectoren bieden het echter wel aan, waaronder enkele van de grotere:

  • PC 111 en 209 – Metaal
  • PC 121 – Schoonmaak
  • PC 124 – Bouw
  • PC 302 – Horeca
  • PC 318, 319, 327, 329 en 331: de Vlaamse non-profit
  • PC 330 - Gezondheidsinrichtingen en –diensten (zoals rust- en ziekenhuizen)
  • … 

Er bestaat nog geen sectorpensioen in:

  • PC 200 (het vroegere PC 218), zijnde het grootste PC van het land
  • Enkele recent opgerichte PC’s zoals PC 335 – Dienstverlening aan het bedrijfsleven en 336 – Vrije beroepen
  • de financiële sector (banken en verzekeringen), maar daar bieden vele werkgevers zelf een ondernemingspensioen aan.  

Is er in de sector geen aanvullend pensioen voorzien, dan kan je als werkgever uiteraard zelf een ondernemingspensioen instellen. Alles samen bouwt naar schatting maar liefst 75% van de Belgische werknemers een aanvullend pensioen op in de tweede pijler. Verwacht wordt dat dit percentage nog zal stijgen.

Indien er in uw sector een pensioen bestaat, dan kan u dit terugvinden in Lex4You in uw paritair comité bij aanvullende voordelen – sectorpensioen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022