To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Wat is de Activa Brussels?

Dankzij de 'Activa Brussels' geniet de niet-werkende langdurig werkzoekende die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijft een werkuitkering gedurende een periode van 30 maanden.

De werkgever kan het bedrag van de werkuitkering die zijn werknemer ontvangt, aftrekken van het nettoloon van deze werknemer. Hierdoor daalt zijn loonkost.

Deze steun wordt slechts toegekend indien de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021