To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Phoenix.brussels-premie

800 euro of 500 euro per maand

Er zijn drie vormen van steunmaatregelen.

1. Werkzoekenden met hoogstens een HSO-diploma

De eerste steunmaatregel bedraagt 800 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden en betreft de aanwerving van laaggeschoolde werkzoekenden:

 • die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn,
 • tussen 1 april 2020 en 30 juni 2022 bij Actiris zijn ingeschreven (ongeacht het gewest waarin ze gevestigd zijn),
 • ten minste halftijds in dienst zijn genomen,
 • voor ten minste 6 maanden of in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (AOOT),
 • ten hoogste een diploma hoger middelbaar onderwijs op zak hebben (HSO),
 • niet meer voltijds of deeltijds schoolplichtig zijn en niet de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben.

 

2. Werkzoekenden jonger dan 30 jaar

De tweede steunmaatregel bedraagt 500 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden en betreft de aanwerving van laaggeschoolde werkzoekenden:

 • die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn,
 • tussen 1 april 2020 en 30 juni 2022 bij Actiris zijn ingeschreven (ongeacht het gewest waarin ze gevestigd zijn),
 • ten minste halftijds in dienst zijn genomen,
 • voor ten minste 6 maanden of in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (AOOT),
 • jonger dan 30 jaar zijn en die niet meer voltijds of deeltijds schoolplichtig zijn op het moment dat Actiris het vereiste attest aflevert om van de steunmaatregel te genieten,
 • en die een attest of diploma hoger middelbaar onderwijs kunnen voorleggen.

 

3. Werkloze werkzoekenden in dienst genomen voor kunstenaarsprestaties

Ten slotte is een derde specifieke steunmaatregel van 500 euro per maand voorzien gedurende maximaal 6 maanden voor werkzoekenden die kunstenaarsprestaties uitvoeren:

 • die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn,
 • bij Actiris zijn ingeschreven (ongeacht het gewest waarin ze gevestigd zijn),
 • ten minste halftijds in dienst zijn genomen,
 • voor minstens 1 maand,
 • voor arbeidsprestaties als kunstenaar, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven onder code “046” (kunstenaars en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden),
 • en niet meer voltijds of deeltijds schoolplichtig zijn, en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022