To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Doelgroepverminderingen en regionalisering

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten. Men spreekt van een 'doelgroepvermindering'.

In België bestaan er twee soorten van doelgroepverminderingen:

  • de drie federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen, collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek en vast personeel in de horecasector. Hierover vindt u meer informatie onder het luik "Federaal" van dit dossier;
  • de regionale doelgroepverminderingen. Deze worden toegelicht onder de verschillende regionale luiken van dit dossier. Om te weten welke regio bevoegd is, moet de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is/zal zijn, gekend zijn. Het is immers het adres van deze vestigingseenheid dat toelaat de toepasselijke regionale reglementering te bepalen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 1 oktober 2017 een hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen in werking getreden. Voor de oudere werknemers blijft er een doelgroepvermindering bestaan, maar er werden ook andere tewerkstellingsmaatregelen - o.a. activeringen - in het leven geroepen. U vindt hierover meer informatie in de andere fiches van dit dossier.

In deze fiche bespreken we de doelgroepvermindering oudere werknemers zoals ze van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De algemene principes die van toepassing zijn op de doelgroepverminderingen zijn ongewijzigd.  U vindt meer informatie hierover in dit dossier.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021