To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsongeschiktheid> 2. Gewaarborgd loon

Lees eerst even dit…

Wanneer de werknemer ten gevolge van een ongeval of een ziekte in het privéleven (d.w.z. zonder beroepsmatige oorzaak) in de onmogelijkheid verkeert om zijn werk te verrichten, wordt zijn arbeidsovereenkomst wettelijk geschorst. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid heeft hij gedurende een bepaalde periode ten laste van zijn werkgever recht op een vervangingsinkomen, het gewaarborgd loon genoemd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021