To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

 • Artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969
 • Wet van 29 juni 1981
 • Artikels 1 §6, 2, 3, 4, 5 en 6 van de wet van 24 juli 1987
 • Programmawet van 24 december 2002
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2003
 • Koninklijk besluit van 23 juni 2003
 • Koninklijk besluit van 26 juni 2003
 • Koninklijk besluit van 26 maart 2014
 • Koninklijk besluit van 17 juli 2014 (samenstelling Commissie Kunstenaars)
 • Ministerieel besluit van 23 oktober 2015
 • Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 platform artist@work
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021