To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Wat moet de werknemer doen in geval van diefstal of verlies van de drager van zijn elektronische consumptiecheques?

Wanneer de werknemer de drager van zijn elektronische consumptiecheques verliest of deze wordt gestolen, dan kan hij via een noodnummer de kaart laten blokkeren[1].

Binnen de 10 werkdagen na de melding door de werknemer moet de uitgever een nieuwe kaart ter beschikking stellen.  Voor de vervanging van deze kaart kunnen eventueel wel kosten aangerekend worden aan de werknemer, maar enkel wanneer de voorwaarden hieromtrent vastgesteld zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische maaltijdcheques geregeld is bij individuele overeenkomst. Wij hebben de modaliteiten opgenomen in de modellen die Securex ter beschikking stelt. U kan deze bestellen bij uw Securex Legal Advisor.

Ongeacht wat in de CAO of het arbeidsreglement vermeld wordt, mag de kost van de vervangende drager nooit meer bedragen dan de waarde van één maaltijdcheque als de werkgever maaltijdcheques toekent. Kent de werkgever geen maaltijdcheques toe, dan mag de kost van de vervanging niet meer bedragen dan 5 euro. 

 


[1] Vindt hij zijn kaart nadien terug kan hij deze via hetzelfde noodnummer weer deblokkeren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021