To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Elektronische sociale documenten

Bepaalde sociale documenten mogen elektronisch verstuurd worden. Partijen moeten hierover een onderling akkoord bereiken. Het is mogelijk om dergelijk beding te voorzien in de arbeidsovereenkomst.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019