To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Hoe wordt het vakantiegeld op sociaal vlak behandeld?

Op het enkel vakantiegeld zijn de normale patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Opgelet! Daar de arbeiders hun vakantiegeld niet van de werkgever, maar via de vakantiekassen ontvangen, kunnen de socialezekerheidsbijdragen niet rechtstreeks op het enkel vakantiegeld ingehouden worden. Om dit te verhelpen, wordt voor de arbeiders het brutoloon verhoogd met 8% als berekeningsbasis voor de socialezekerheidsbijdragen genomen, waardoor de werknemers- en werkgeversbijdragen op het enkel vakantiegeld onrechtstreeks betaald worden, samen met het gewone loon. Op het gedeelte van de vakantiecheque dat overeenstemt met het enkel vakantiegeld worden bijgevolg geen werknemersbijdragen ingehouden.

Op het dubbel vakantiegeld worden geen normale socialezekerheidsbijdragen ingehouden. Er is echter wel een bijzondere werknemersbijdrage op verschuldigd waarvan het percentage overeenstemt met dat van de gewone persoonlijke bijdragen, met name 13,07%[1]. Deze inhouding moet niet gebeuren op het gedeelte van het wettelijk dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met het loon vanaf de derde dag van de vierde vakantieweek.

Tenslotte is er ook nog een solidariteitsafhouding van 1% verschuldigd op het brutovakantiegeld (enkel en dubbel) van de arbeiders.[1] Voor de arbeiders wordt deze inhouding door de vakantiekassen gedaan.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020