To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?

De werknemer krijgt een werkuitkering gedurende een periode van 30 kalendermaanden[1]. Deze bedraagt (voor een voltijdse werknemer):

  • 350 euro per kalendermaand voor de eerste 6 maanden;
  • 800 euro per kalendermaand voor maand 7 tot en met maand 18;
  • 350 euro per kalendermaand voor maand 19 tot en met maand 30.

De werkuitkering wordt geproratiseerd bij deeltijdse tewerkstelling en wordt bovendien berekend in functie van de effectieve prestaties van de werknemer gedurende de betrokken maand.

Concreet wordt het bedrag van de werkuitkering berekend door het maximale bedrag van de werkuitkering voor een voltijder (350 of 800 euro) te vermenigvuldigen met een breuk:

Aantal uren waarvoor loon verschuldigd is in de kalendermaand

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 x (gemiddelde wekelijkse werkduur van referentiepersoon + bezoldigde uren inhaalrust)

Het bedrag van de werkuitkering wordt steeds begrensd tot het nettoloon waarop de werknemer voor de betreffende maand recht heeft.

 


[1] De maand van indiensttreding telt mee voor de berekening.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021