To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Wat is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Algemeen

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering[1].

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan inderdaad gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

In deze fiche bespreken wij enkel de doelgroepvermindering eerste aanwervingen (eerste 6 aanwervingen). In tegenstelling tot de meeste andere doelgroepverminderingen werd deze doelgroepvermindering niet geregionaliseerd.

We willen er nu wel al op wijzen dat de duur en het bedrag van de vermindering verschilt naargelang het jaar waarin de aanwerving plaatsvond.

Eerste aanwervingen

Voor de eerste 6 aanwervingen kunnen de werkgevers tijdens een aantal kwartalen een forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen genieten. Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag verschilt naargelang het om een eerste, een tweede of een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer gaat.

Er is geen enkele voorwaarde wat betreft het profiel van de werknemer die het recht op de doelgroepvermindering opent. De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus elk kwartaal vrij bepalen voor welke werknemer hij de doelgroepvermindering toepast.

 


[1] De regering heeft evenwel voorzien dat de structurele vermindering, die nu "automatisch" aan alle werkgever wordt toegekend, in de toekomst enkel nog op de lage en middellonen gericht zou worden. Voor meer informatie hierover kan u terecht in de fiche over de structurele vermindering, via de link in de tekst.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021