To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Overzichtstabel

Voor een algemeen overzicht van de zaken waarop u dient te letten bij de tewerkstelling van een P, klik hier.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021