To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?

De werknemer krijgt een werkuitkering gedurende een periode van 36 kalendermaanden[1]. Deze bedraagt (voor een voltijdse werknemer):

  • 750 euro per kalendermaand voor de eerste 12 maanden;
  • 600 euro per kalendermaand voor volgende 24 maanden.

De werkuitkering wordt geproratiseerd bij deeltijdse tewerkstelling en wordt bovendien berekend in functie van de effectieve prestaties van de werknemer gedurende de betrokken maand.

Concreet wordt het bedrag van de werkuitkering berekend door het maximale bedrag van de werkuitkering voor een voltijder (750 of 600 euro) te vermenigvuldigen met een breuk:

Aantal uren waarvoor loon verschuldigd is in de kalendermaand

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 x (gemiddelde wekelijkse werkduur van referentiepersoon + bezoldigde uren inhaalrust)

Het bedrag van de werkuitkering wordt steeds begrensd tot het nettoloon waarop de werknemer voor de betreffende maand recht heeft.

 


[1] De maand van indiensttreding telt mee voor de berekening.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021