To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt op het loon van een uitzendkracht ingehouden?

Voor uitzendkrachten is de bedrijfsvoorheffing forfaitair vastgesteld op 11,11% van het belastbaar loon. De bedrijfsvoorheffing wordt forfaitair ingehouden, omdat de uitzendbureaus moeilijk de inkomsten van een uitzendkracht (bij verschillende werkgevers of via verschillende uitzendbureaus) kunnen inschatten.

Omdat de eindbelasting wel met de progressieve tarieven rekening houdt, moeten de uitzendkrachten vaak aanzienlijke bedragen bijbetalen. Het uitzendbureau heeft dan ook de wettelijke verplichting de uitzendkrachten te informeren over de forfaitaire afhouding en de daaraan verbonden gevolgen.

In de praktijk heeft deze informatieverplichting vaak tot gevolg dat de uitzendkracht vraagt om het ingehouden percentage aan bedrijfsvoorheffing te verhogen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021