To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kosten eigen aan de werkgever

Wat zijn de terugbetalingsmodaliteiten?

Nadat is vastgesteld dat het om kosten eigen aan de werkgever gaat, moet in een tweede fase worden bepaald welke terugbetalingsmethode de werkgever zal gebruiken. Dan komt de vraag "hoe": op welke basis kan de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetalen?

Zowel uit fiscaal als uit sociaal oogpunt kan de terugbetaling van deze uitgaven twee vormen aannemen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2022