To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Welke voordelen worden dankzij de doelgroepvermindering toegekend?

De werkgevers die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen, zijn tijdens de volledige duur van de tewerkstelling vrijgesteld van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Concreet genieten zij de structurele vermindering van de sociale lasten en een vermindering die het saldo van de basisbijdragen voor de sociale zekerheid dekt na toepassing van de structurele vermindering.

Voor de doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen (maar niet voor de structurele vermindering) zijn geen minimumprestaties van 27,5% van de volledige prestaties van een voltijdse werknemer vereist.

Zie ook onze toelichtingen bij de toegestane cumuls.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021