To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Lees eerst even dit…

De loonbonus, officieel de 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen', wordt op sociaal en fiscaal vlak voordelig behandeld, voor zover een bepaald maximumbedrag niet wordt overschreden. 

De maximumbedragen op fiscaal en sociaal vlak zijn verschillend.  De regering heeft de loonbonus immers aan een solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer onderworpen, met als gevolg dat het fiscale maximumbedrag gelijk is aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/22/2022