To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Kunstenaars

Welke voordelen worden toegekend in het kader van de doelgroepvermindering?

Het forfaitaire bedrag van de vermindering van de basiswerkgeversbijdragen is gelijk aan 726,50 euro en wordt toegekend gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. In totaal mag de doelgroepvermindering voor een kunstenaar echter nooit meer bedragen dan 517 euro per kwartaal.

Het betreft een aftopping van het absolute verminderingsbedrag, na het in rekening brengen van de prestatiebreuk en de multiplicatiefactor (voor meer informatie over hoe de doelgroepvermindering exact berekend wordt, klik hier). Door gebruik te maken van een hoger forfaitbedrag (726,50 euro) in plaats van van het absoluut verminderingsbedrag (517 euro) zal de doelgroepvermindering in geval van onvolledige kwartaalprestaties sneller stijgen wanneer de prestaties toenemen.

Opmerking: het minimum van 27,5% van de volledige kwartaalprestaties van een voltijder dat in principe vereist is voor het recht op een doelgroepvermindering is niet van toepassing op de kunstenaars.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021