To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Lees eerst even dit…

De regeling van de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een gunstregime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders: de bijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019