To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Studenten en vestigingseenheid

Sinds de regionalisering van bepaalde bevoegdheden (kinderbijslag, doelgroepverminderingen,…) heeft het vestigingsnummer van de onderneming aan belang gewonnen.  Dit nummer laat immers toe om de werknemer aan een bepaald gewest te linken.

Het vestigingsnummer waaraan de student verbonden is, moet in de DmfA vermeld worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021